Menu
Så funkar det

Gå på export

Dags att börja sälja utomlands? Biz går igenom de viktigaste sakerna du bör tänka på om du vill exportera till kunder utanför EU.

DET ÄR KLART att det finns en del exporttekniska bitar, till exempel tull att tänka på, men det viktigaste är ändå att fundera igenom sitt erbjudande, säger Göran Berg, internationell affärsrådgivare på Business Sweden (tidigare Exportrådet).

– Kolla vilka marknader som kan vara intresserade av din produkt, vilka som håller en tillräckligt hög prisnivå och vilka som har tillräckligt bra betalningsmoral för att det ska bli lönsamt.

TÄNK OCKSÅ IGENOM ifall ert företag faktiskt är redo för en exportsatsning. Även om ni jobbar via en återförsäljare krävs det oftast att någon ur personalen reser dit, kanske flera gånger per kvartal.

Gå på export.– Sedan får man också tänka igenom om företaget på hemmaplan klarar de praktiska kraven. Ett typexempel är annars att ingen på kontoret pratar tillräckligt bra engelska för att våga svara i telefon när det ringer från utlandet.

GÖRAN BERGS RÅD är ändå att våga satsa.

– Med en realistisk plan finns det stora möjligheter, dessutom blir man ofta bättre på att göra affärer även på hemmaplan eftersom man lär sig så mycket på vägen. ■

UTVÄRDERA MARKNADER

Enligt FN finns det 193 länder i världen, vilket ger dig en hel del att välja mellan. På Business Swedens hemsida finns en landindikator med basfakta om länders prisnivå, betalningsmoral, köpkraft med mera. Där kan du göra en grovskanning av vilka marknader som kan tänkas vara intressanta för dig.

TA EN BIT I TAGET

Det finns många exempel på företag som har gått in på tio marknader eller fler på en gång och lyckats hur bra som helst. Men innan du gör det så fundera på vad ditt företag faktiskt mäktar med. Kom ihåg att det krävs tid och närvaro i landet för att lyckas.

Tips om export.TÄNK PÅ LIKVIDITETEN!

Olika länder har olika standard för vilken kredit kunderna förväntar sig. Vissa länder liknar Sverige med ungefär 30 dagars betalning, i andra är det snarare 90–120 dagar som gäller. Fundera över vad som funkar för din likviditet innan du väljer vilken marknad du ska gå in på.

ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EGET ENGAGEMANG?

Många använder en agent för att slippa lägga tid på den nya marknaden. Men få produkter klarar det prispåslag på 20–30 procent som en importör kostar. Är du på plats själv lär du känna marknaden och riskerar inte att hela satsningen försvinner om agenten gör det.

SKRIV AVTAL!

Vill du ändå jobba genom återförsäljare? Välj i så fall någon där din produkt kan stå för åtminstone tio procent av agentens omsättning. Annars riskerar du att hamna långt ner i prioritetslistan. Glöm inte heller att skriva avtal! Tidsbegränsa det till ett år och skriv in en minimivolym för sälj så att du har möjlighet att bryta avtalet om du inte är nöjd.

SKILLNAD INOM/UTOM EU

Att sälja till länder inom EU räknas inte som export utan den inre marknaden ska fungera som ett land. När du däremot kommer utanför EU finns det en del regler kring tull, certifieringar och så vidare som du behöver gå igenom.

ÅK DIT!

Sitt inte hemma och analysera för mycket, är du intresserad av en marknad så åk dit själv i stället. Det är bra att googla, men det är bättre att se med egna ögon. Att besöka lokala branschmässor kan ge många uppslag och värdefulla kontakter.

Text: Karin Aase. Illustration: Mats Johansson.

Artikeln kommer från Bisnodes tidning Biz, en handbok för småföretagare. Förutom handfasta tips för dig som driver eget företräder Biz även välskötta företag trygga att göra affärer med, uppdelade på län och bransch. En prenumeration på tidningen kostar 395 kr per år och ges ut 8 gånger per år. Är du intresserad av att få ett gratis exemplar hem till brevlådan, eller signa upp dig på en prenumeration kontakta mikael.jakobsson@bisnode.com

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode