Menu

3 Framgångsfaktorer för tillväxt

Bisnodes analytiker har tagit reda på vad företag med stark tillväxt har gemensamt och har utifrån det skapat ett grundrecept för framgång. I det kommer man att få del av vilka framgångsfaktorer som är viktigast, enligt 700 företagsledare på tillväxtföretag.

Framgångsfaktorer för tillväxt.I alla branscher finns det företag som lyckas bättre än sina konkurrenter. Bisnodes analytiker har granskat dem för att se vad de har gemensamt. Det mesta hos dem skiljer sig åt, de riktar sig till olika målgrupper, med olika erbjudanden och finner sin unika väg till framgång. Ändå är 700 företagsledare överens om de viktigaste framgångsfaktorerna. Här är de tre viktigaste:

TillväxtKundanpassning av tjänster och produkter

De här företagen vet att de inte kan vinna kunden med opersonliga standardprodukter. Oavsett om de riktar sig till andra företag eller konsumenter arbetar de hårt för att bygga relation till kunderna och ge dem en maximal kundupplevelse. Säljarnas uppgift är att se kunden och ge dem ett skräddarsytt erbjudande, anpassat efter kundens behov och önskemål. Det gör att de vinner fler affärer, får högre marginaler och behåller kunderna längre.

TillväxtMedarbetarnas engagemang i företagets måluppfyllnad

Företagsledarna på tillväxtföretagen litar på att medarbetarna kan göra ett bra jobb och kommer att nå målen, om de vet vad målet är. Därför arbetar de mycket med kompetensförsörjning, målbeskrivningar och att ge medarbetarna rätt förutsättningar för att nå sina mål.

Det gör att medarbetarna trivs på sitt jobb, arbetar hårt för att nå målen och blir ambassadörer för företaget.

TillväxtKunskaper om kunder och den potentiella marknaden

Tillväxtföretagen vinner över sina konkurrenter därför att de lägger tid på att lära känna sina kunder. De tar även reda på det de behöver veta om marknaden och de affärsmöjligheter som finns där. De kompletterar medarbetarnas kunskaper med data och analyser från tredje part.

På framgångsrika företag vet alla på företaget vem kunden är och varför de köper företagets erbjudande. Det gör att de gör sitt jobb med kunden i fokus.

Läs mer: Så lär du känna dina kunder på djupet med Bisnode Kollektion >>

Beställ rapporten: "framgångsreceptet för tillväxt"Framgångsreceptet för tillväxt

Beställ hela rapporten ”Framgångsreceptet för tillväxt”, där vi berättar mer om framgångsfaktorerna, deras innovationsarbete, ekonomiska styrning samt hur de arbetar med försäljning och marknadsföring. Den beräknas vara klar i maj 2015. 

Läs vidare:

Di Gasell 2015 >>  
Julas väg till framgång >> 
Ekonomisk vinst med mångfald på jobbet >> 
Nyttiga tips för framgångsrikt företagande >> 
Glöm klick-jakten, nu är det account-Based Marketing som gäller >> 
Skapa mångfald, engagemang och trivsel på jobbet >>

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Pia Törnqvist
Pia Törnqvist

Marknads- och kommunikationschef
+46 70 689 76 59
pia.tornqvist@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode