Menu
Kreditexperten tipsar

Om krediter, fakturering och cashflow

Har du frågor som rör krediter, fakturering och cashflow? Här svarar vi på frågor som kan göra din vardag enklare.

HAR JAG RÄTT ATT TA UT FÖRSENINGSAVGIFT?


Jag har hört att det finns något som kallas förseningsavgift, är det något jag har rätt att ta ut när kunderna inte betalar i tid?

Ja, sedan den 16 mars 2013 har vi en lag i Sverige som säger att du har rätt att ta ut 450 kronor i förseningsavgift om kunden inte betalar i tid. De här pengarna har du rätt att ta ut redan från dagen efter förfallodagen, och ni behöver inte ha avtalat om det i förväg. Du skickar bara en ny faktura på 450 kronor med texten förseningsavgift, och du lägger inte på någon moms.

Den nya lagen bygger på ett EU-direktiv som syftar till att skydda företagare från dålig betalningsmoral,och rätten att ta ut förseningsavgift gäller bara om din kund är ett företag, en organisation eller myndighet.

Om du tar ut förseningsavgift kan du inte också få ersättning för påminnelse, inkassokrav eller amorteringsplan, utan lagen ananser att de här avgifterna i så fall täcks av de 450 kronorna.

Det är lätt hänt att blanda ihop den här nya förseningsavgiften med något som kallas påminnelseavgift. Den fanns sedan tidigare,och vill du inte använda dig av förseningsavgiften kan du i stället ta ut en påminnelseavgift på 60 kronor. Vill du göra det måste du ha avtalat det med kunden i förväg.

Det märkliga är att trots att viser att i princip alla som betalar för sent och får en faktura på 450 kronor betalar utan att ifrågasätta så är det väldigt få företag som använder sig av möjligheten att ta ut den här förseningsavgiften.

..................................................................................................


NÄR FÅR JAG TA UT DRÖJSMÅLSRÄNTA??

Vad är dröjsmålsränta, och när får jag ta ut den?

Dröjsmålsränta är en ränta som kunden betalar för att de inte har betalat i tid. Hade du fått pengarna i tid hade du kunnat placera dem och få ränta, nu när du inte kan det får kunden stå för räntan i stället. Det måste klart framgå på fakturan att du kommer att ta ut dröjsmålsränta vid försenad betalning, till exempel kan du skriva ”efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen”.

Enligt räntelagen har du rätt att debitera gällande referensränta plus 8 procentenheter. Referensräntan fastställs halvårsvis av Riksbanken. För första halvåret 2014 är den 1 procent, vilket alltså skulle ge en dröjsmålsränta om 9 procent. I dagsläget anses det att en dröjsmålsränta om 24 procent kan vara en gräns för ”högsta skäliga ränta”, och om du vill ta ut mer ränta än den lägsta nivån måste du och kunden ha avtalat det i förväg.

Enligt räntelagen utgår dröjsmålsränta en månad efter att du skickat fakturan till kunden, men är förfallodagen bestämd i förväg kan du ta ut ränta från förfallodagen. Har du ett avtal med kunden som reglerar dröjsmålsräntan så är det alltid avtalsvillkoren som gäller.

Vänta med att skicka din räntefaktura tills kunden har betalat, det är först då du vet hur många dagar sen kunden var och alltså ska betala ränta för. Du lägger inte på någon moms på den här fakturan.

..............................................................................


Hur räknar jag ut dröjsmålsräntan?


Hur gör jag för att räkna ut vilken dröjsmålsränta kunden ska betala?

Om till exempel fakturabeloppet är 10 000 kronor, betalningen är 26 dagar sen och du debiterar den lagstadgade dröjsmålsräntan på 9 procent räknar du ut din dröjsmålsränta så här:

Vill du lära dig mer om kredithantering?

Bisnodeakademins utbildningar inom kredithantering lär dig se riskerna innan de drabbar dig, identifiera dåliga betalare innan du levererar samt göra kreditanalyser över tid för att förhindra tråkigheter även längre fram. Men du får även här lära dig att upptäcka nya affärsmöjligheter.

Läs mer om kursen Praktisk faktura- och kravhantering. »

Tidningen Biz

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode