Menu
Förenkla compliancearbetet

Dun & Bradstreet lanserar ny compliance-tjänst

Att missköta sin compliance kan innebära lagbrott och skada ett bolags ekonomi, rykte och samvete. Nu kommer D&B Onboard som både säkrar arbetet och sparar tid. Vi har kikat närmare på den nya tjänsten – hur kan den hjälpa dig?

Torbjörn Sandahl

Att sköta ett bolags compliance är tidskrävande, men för många är det ett måste. Skälen till att arbeta flitigt med compliance och hålla sig uppdaterad på området är många och sträcker sig långt utöver att man vill driva en sund och rättvis verksamhet.

– Att bryta mot de lagar och regler som gäller compliance ger relativt höga böter och i vissa fall kraftiga sanktioner som näringsförbud. Dessutom kan missar på området få andra följder som man kanske inte tänker på direkt. Ryktet för ett helt varumärke kan skadas om man inte arbetar med compliance på ett sunt sätt, säger Torbjörn Sandahl på Bisnode. 

Så vad gör de som vill spara tid men också säkra sitt compliancearbete? Det är här D&B Onboard kommer in i bilden.

Gör compliance enklare 

Företaget Dun & Bradstreet – D&B – är en del av Bisnode som arbetar mot globala B2B-företag. D&B har världens största referensdatabas med företagsinformation som hjälper företag att förbättra sina olika relationer. Specifika lösningar erbjuds för att förädla affärskritiska processer inom it, finans, försäljning, marknadsföring eller, som i det här fallet, compliance.

– Nu har vi lanserat en ny tjänst, D&B Onboard, som är designad efter de processer som en complianceavdelning följer varje dag. Grunden är förstås Dun & Bradstreets globala företagsdata men i D&B Onboard är datan även anpassad för just compliance. Tjänsten har ett heltäckande utbud av sanktionslistor, ägarstrukturer ner på individnivå, sökbara artikeldatabaser från alla relevanta källor – och mycket mer.

D&B OnboardAutomatiserat arbete

En utmaning som dagens företag stöter på är enligt Torbjörn Sandahl att hålla sig uppdaterad, exempelvis på alla de sanktionslistor som gäller. Eftersom D&B Onboard uppdateras automatiskt behöver användaren inte tänka på det.

– Det sker ofta lag- och regeländringar som är lätta att missa. Nu i augusti kommer till exempel PEP-regelverket även att börja gälla svenska personer och företag, inte bara utländska.

En annan viktig och tidskrävande uppgift är att efterleva kraven på spårbarhet som ställs på compliancekontrollerna. Även detta hanteras automatiskt av D&B Onboard.

– Allt sparas på ett sökbart sätt i systemet. Det innebär att man lätt kan söka upp sina tidigare kontroller och att hela proceduren med att skanna, printa och manuellt arkivera dem blir ett minne blott.

Vem använder Onboard?

Vilka är det som har användning av D&B Onboard? Svaret är förstås alla bolag med behov av att göra compliance-kontroller. Men för vissa passar det extra bra.

-Lösningen är perfekt för kunder som har ett behov att compliancearbetet samlat i ett system som är lätt tillgängligt. Medelstora företag med transaktioner B2B inom bland annat finans- och värdepapperslösningar, jurister, företag som handlar i länder där korruption är vanligt samt olika typer av förmedlare och mäklare och alla som har större kontanta transaktioner har verkligen användning av den här tjänsten. Detsamma gäller företag som har stora värden i sitt varumärke, säger Torbjörn Sandahl.

D&B Onboard förenklar särskilt för större företag där avdelningen som ansvarar för compliance kan vara spridd i olika delar av världen.

– Det här är ett webbaserat system som skapar en gemensam vy över alla auditprocesser som företaget har, oberoende av hur många som arbetar med compliance, och det förenklar verkligen arbetet.

Text: Nanna Brickman. Foto: Evelina Carborn.

Läs även

Onboard – För effektiva globala compliancekontroller » 
D&B Connect – snabba och pålitliga beslutsprocesser i SAP »

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Torbjörn Sandahl
Torbjörn Sandahl

Kontaktperson
072 387 7071
torbjorn.sandahl@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode