Menu
Bisnodes expertpanel

Bisnodes experter hjälper dig att nå framgång

Hur kan vi ta smartare beslut på jobbet? Tre experter på Bisnode delar med sig av sin kunskap och sina bästa knep!

Vilken typ av beslut tar du i arbetet, Christina Freese Ingesson?
– Vi har varit i en omfattande förändringsprocess och det har gjort att jag har tagit  massor av beslut om högt som lågt. Det kan handla om organisationen i stort, vad människor ska göra inom sina nya roller och hur vi ska prioritera.  Svåra frågor delar jag oftast upp mellan ”hjärta och hjärna”,  för att göra beslutsfattandet enklare. Mitt jobb är att driva affärsområdet på ett affärsmässigt klokt och bra sätt. Så säger affärshjärnan en sak är det ofta rätt, sedan lägger jag på hjärtat när beslutet ska genomföras.

Vad säger du, Malin ­Silander?
– Alla beslut jag fattar påverkar direkt eller indirekt våra medarbetare, det gör att jag behöver vara lyhörd i mitt beslutsfattande. Är det enklare, mindre beslut, går jag ofta på en ­kombination av känsla och erfarenhet. Är det större beslut är det viktigt att även ha underbyggt med mycket fakta. Detta hjälper mig att fatta smarta beslut i min vardag.

Hur gör du för att ta bättre beslut Jonas Dahlberg?
Citat av expertpanelen– Beslutsfattande ur mitt perspektiv handlar dels om att analysera siffror och data väldigt noga. Pålitlig extern och intern information som går att verifiera är grunden till de flesta besluten. Är inte datamängden runt omkring komplett blir ofta beslutet liggande eller fel. Jag har också många intressenter runt omkring mig som är inblandade eller påverkade av mina beslut och det är så klart bra att bolla med dem när beslut ska tas. Sedan brukar jag säga ”låt mig ruva lite på det här.” Har man tillräckligt med information och förståelse för det system beslutet påverkar så kan man sova på beslutet – då kommer magen att svara när man vaknar.

Malin Silander håller med Jonas Dahlberg.
– Jag tycker också att det är bra att bolla med kollegor, speciellt när det är stora beslut som ska fattas. HR är ett område där det ibland finns väldigt enkla och raka svar, men ibland finns det olika vägar att gå. Jag har ett fantastiskt team som jag jobbar väldigt nära, där bollar vi och resonerar kring alla beslut.

Jonas fortsätter:
– Beslut måste också få ta tid, speciellt stora beslut. De kräver beredskap: sammanfatta, kommunicera, sammanställ och stäm av. Strategiska beslut låter jag ta längre tid. Har du fakta och kunskap sorterar hjärnan detta medan du gör annat. Jag jobbar till exempel mycket med händerna när jag är ledig. De bästa insikterna kommer när man gör någonting annat.

Expertpanelen

Ladda ner

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode