Menu
Expertpanelen

BISNODES EXPERTER HJÄLPER DIG ATT NÅ FRAMGÅNG

Idag blir det allt vanligare med kollegor som sitter spritt över hela världen. Tre experter på Bisnode delar med sig av sina erfarenheter och ger tips på hur samarbetet mellan olika nationaliteter kan bli smidigare.

Vilka fördelar ser du med att jobba över gränserna, Hanna Noppa Hultkrantz?
– Jag tycker att det är kul att arbeta med människor med olika bakgrund och från olika kulturer. Det har gett mig perspektiv på mina egna invanda mönster och en insikt om att det finns fler samarbetssätt som fungerar. Men också en stor uppskattning för den svenska kulturen där chefen är din vän och där alla får uttrycka sin åsikt. Som kvinna märker man ibland av att jämställdheten inte har nått lika långt ute i världen som här i Sverige.

Mattias Oldenburg - vad har du lärt dig av att delta i ett internationellt projekt?
– Mina erfarenheter är mestadels goda. Jag ingår i en stor projekt grupp där ansvaret är uppdelat på mindre nationella team. För oss har det varit en fördel att inte splittra ansvaret för de olika delarna över landsgränserna. Trots att vi är förbluffande lika när vi arbetar på ett strukturerat och professionellt sätt, är det ändå lättast att dela det dagliga arbetet med kollegor som sitter nära. Men ny teknik har underlättat kommunikationen och minskat vårt resebehov. Vi uppdaterar varandra på videokonferenser och behöver bara träffas när det gemensamma projektet går in i en ny fas.

Serifa Burkic – hur ser du på globalt samarbete?
– Arbetet i en global organisation ställer höga krav på flexibilitet och god kommunikationsförmåga. Jag har lång erfarenhet från globala organisationer vilket har lärt mig hur viktigt det är att ta hänsyn till arbetsgruppens olika kulturer. Eftersom att jag är ny på min tjänst och mina kollegor sitter utspridda i hela Europa, blir det mycket resande just nu. Ett första personligt möte är helt klart en väl värd investering för det fortsatta samarbetet.

Hur är det att jobba med svenska kollegor?
– Min generella erfarenhet är att ni är lätta samarbeta med, har en bra attityd och att ni fattar genomtänkta beslut. Det där med beslutsfattandet är för det mesta positivt, men ibland tar det väl lång tid innan alla har fått säga sitt.

Några konkreta råd till andra som arbetar globalt?
– När du ska boka möten är det viktigt att komma ihåg tidsskillnaden och alla länders olika nationella helgdagar. Sedan är det extra viktigt att vara tydlig och dubbelkolla att alla verkligen har förstått det du sagt. Men i slutändan är vi alla individer och ibland finns det större skillnader mellan två svenskar än mellan en amerikan och en fransman, säger Hanna Noppa Hultkrantz. ■

Text: Alice Helleday    Foto: Bisnode

Ladda ner

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode