Menu
Chefstips vid rekrytering

Testa vem som är bäst för jobbet

Vill du ha någon du gillar, eller vill du ha den som faktiskt är bäst för jobbet? Då kan ett personlighetstest vara grejen nästa gång det är dags att rekrytera.

BrainSara Henrysson EidvallLåt inte fördomar styra vid rekrytering

Att ha fördomar än mänskligt, men vanskligt när du ska rekrytera.

– Vi människor gillar instinktivt de som verkar vara som oss själva. Problemet är att det inte behöver vara den som är bäst för jobbet, berättar Sara Henrysson Eidvall, legitimerad psykolog som jobbat med urvalspsykologi i mer än 20 år. Det här beteendet leder till problem vid rekrytering, i alla fall om vi bara använder oss av intervjuer. Forskning visar att vi i en sådan situation låter våra fördomar styra och gärna väljer bort kompetent personal bara för att de till exempel är äldre, överviktiga eller har annan etnisk bakgrund.

– Tester däremot är ett snabbt sätt att mäta det som verkligen är relevant och hjälper oss att bortse från våra egna fördomar. På så vis blir vi säkrare på att få personal som faktiskt klarar jobbet. Framför allt mäter tester mycket mer än det som populärt kallas social kompetens.

Arbetsamhet är underskattat

– Det är i och för sig en viktig egenskap, men ofta charmas vi och glömmer bort hur viktigt det är att den man rekryterar har potential, kommer i tid och gör det hen har lovat. Arbetsamhet är underskattat, men det är det vi gillar när det kommer till kritan och det är en viktig egenskap i personlighetstester.

VAD ÄR ETT PERSONLIGHETSTEST?
Standardiserade frågor för att mäta någons personlighet. Personlighet i det här fallet definieras som en fem-faktor-modell som utgår från känslomässig stabilitet, utåtriktning, öppenhet,vänlighet samt målmedvetenhet.

VILKA TESTER FINNS DET?
Massor! De mest populära på den svenska marknaden är MBTI Myers Briggs Type Indicator, MAP och NEO PI-R. Men bara för att ett test är populärt behöver det inte vara bäst för dina behov. Det viktigaste är att välja ett test som mäter personlighet enligt den så kallade fem-faktor-modellen. Och att testet är vetenskapligt dokumenterat.

GLÖM INTE HJÄRNAN
Vid rekrytering används också ofta intelligenstest. Det är välbelagt att det är det i Tipssärklass bästa och säkraste sättet att se hur någon ska klara av ett jobb. De här testen mäter begåvning, vilket avgör hur lätt någon har att lära, att förstå hur saker hänger ihop och hur strukturer ser ut – alla saker som är viktiga för att snabbtsätta sig in i ett nytt jobb.

NACKDELAR
Tester är bara bra om du vet hur du ska använda dem och hur du ska tolka resultaten. Sara rekommenderar att ta hjälp av en expert för att kartlägga vad som krävs av jobbet, vilka egenskaper du behöver testa samt hur du ska göra för att använda resultatet på ett bra sätt.

Text: Karin Aase Bilder: Getty images & Shutterstock

Läs även

Hjärnkoll 
Vem får ärva företaget?

Tidningen Biz

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode