Menu
Informationsstrategi

100 % RÄTT – EN VÄG TILL FRAMGÅNG

Affärsinformationen i företagets system är ofta den mest värdefulla tillgången. Men få företag har åtkomst till den uppdaterade information de behöver.

72 procent rätt är 28 procent fel

Förmågan att behålla, utveckla och attrahera nya kunder är avgörande för företagets existens och tillväxt. Kunskaperna om kunderna och marknaden, samt företagets förmåga att tolka och agera enligt dem ger företaget rätt förutsättningar för att lyckas. Affärsinformationen i företagets system är en av era mest värdefulla tillgångar. Men ett genomsnittsföretag i Sverige planerar sin verksamhet och jobbar dagligen utifrån affärsinformation som endast stämmer till 72 procent. Eller med 28 procent fel, om man föredrar det. Dessutom utgår ofta företagsledningen, marknadsavdelning, analys- och säljteamen från olika databaser. Få av dem har all den information de behöver för att göra bästa möjliga jobb och deras samarbete är begränsat.

Framgångsrik informationsstrategi  

På ett företag som kommit längre med sin informationsstrategi utgår ledning, marknad, sälj och analys från samma korrekt och uppdaterade affärsinformation, de har tillgång till den information de behöver och samarbetar för att maximera resultaten. Deras försäljning har toppresultat och kunderna är nöjda.

Här beskriver vi en process som kan fungera som underlag för att komma vidare med arbetet för ditt företag att gå från 72 procent rätt till 100-procentig affärsinformation. Så ta med ditt företag på en resa som kommer att göra er kundvård och ert försäljningsarbete lite bättre än konkurrenternas. Så att ni kan behålla och utveckla de kunder ni har och locka ännu fler kunder till företaget.

Tätt samarbete mellan avdelningar

Bisnode visar dig vägen från genomsnittet till toppen. Målet - samarbete och samordnat informationsflöde för maximal effekt. Målet för insatsen är att rätt personer på företaget har tillgång till rätt och komplett information så att de kan maximera resultatet av sitt arbete. På vägen hit har ledning, marknad, sälj och analys samarbetat tätt. Förmodligen har de fått större förståelse för varandras arbete och hur de kan samarbeta för att få bättre resultat. De ser snabbt vilka resultat deras samarbete ger och därför kommer de att vidareutveckla det. När ledning, marknad, analys och sälj arbetar ihop med tillgång till gemensam, adekvat, komplett och uppdaterad kundinformation innebär det att:

  • Analysteamet får korrekta uppgifter till sina analyser och kan leverera korrekta beslutsunderlag. De kan utvärdera sälj- och marknadsinsatser och ge fungerande förbättringsförslag. Det blir även möjligt att utvärdera de befintliga kunderna för att identifiera de framtida kunderna.
  • Ledningsgruppen har tillgång till de nyckeltal de behöver och tar strategiska beslut baserat på korrekta underlag.
  • Marknadsavdelningen kan göra säljstödjande kampanjer på ett korrekt målgruppsurval och säkerställa att säljarna följer upp de leads som genereras. Dubblettfria adressköp ger rätt erbjudande till rätt kund.
  • Säljarna får tillgång till rätt information och en korrekt analys av vem som bör få vilket erbjudande. De får bra leads från marknad och samplanerar säljinsatserna. De blir mer effektiva och det krävs färre kontakter och kontaktförsök för att få en ny kund.
  • Tillsammans kan de skapa nöjda kunder som investerar mer och ett effektivt arbete för att attrahera nya kunder. Det kommer att bidra till att stärka varumärket, företagets resultat och framgångar.

Kartläggningen

Innan ni börjar arbeta med att säkerställa er informationshantering, måste ni ta reda på hur det ser ut idag. Vad har ni för information om era kunder och er marknad idag? Vilka har den och hur använder de den? Frågor att fundera över:

Vilken information behöver ni för att kunna vårda kunderna och attrahera nya kunder på bästa och mest effektiva sätt?

I vilka processer behöver ni tillgång till marknads- och affärsinformation?
Hur ser de processerna ut?

Vilken information behöver ni för att ta rätt beslut och verkställa dem på bästa sätt

Har ni den informationen tillgänglig? Om ni har informationen, är den då korrekt?

Vem ansvarar för kund- och affärsinformationen idag? Hur registreras och hanteras ny respektive befintlig kundinformation.

Vad behöver ni veta om era kunder? Var hittar ni den informationen?

Vad behöver ni veta om marknaden? Var hittar ni den informationen?

Hur identifierar ni de företag eller personer som med högsta sannolikhet kan bli era kunder och vilken information behöver ni om dem?

När ni har samlat all den informationen ni behöver, hur håller ni den då uppdaterad på sikt?

Vilken information om kunder och marknad behöver vi för att maximera resultaten?

LÄS ÄVEN:

Bisnode DM Urval
Förstå dina kunder på djupet med smart analys
Så förutspår du konsumenters nästa köp

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Inside sales
Inside sales


08-410 044 14
kksmb@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode