Menu
Lösningen för Consector

Ökad försäljning med träffsäker kunddata

Consectors affärsidé är att analysera privatpersoners lånebehov, för att kunna matcha med rätt långivare. Med hjälp av Bisnodes tjänst PAR Urval kan de snabbt få fram underlag för att nå nya, potentiella kunder – vilket sparar medarbetarna tid och frustration samt ökar försäljningen.

2014 fanns en lucka på kreditmarknaden: det saknades en fullsortimentsbutik för lån- och kreditförmedling för privatpersoner. Svaret på det behovet blev företaget Consector.

– Vi ville tillföra en aktör med kunskap och expertis, säger Consectors vd Pontus Holgersson, tillika en av grundarna.

I dag bearbetar Consector många nya kunder genom telefonkontakt och därför är ett gediget underlag av potentiella kunder A och O för företagets verksamhet.

När de startade företaget tog de kontakt med några av de största aktörerna på marknaden och valet föll snart på Bisnode. Anledningen var enkel, menar Pontus Holgersson.

” Bisnodes analys är helt avgörande för oss och ökar vår träffsäkerhet.”

– Bisnodes analys är helt avgörande för oss. Visst skulle vi kunna köpa fler leads till ett billigare pris, men då skulle vi inte få samma träffsäkerhet. Mitt råd till den som ska köpa data är att du verkligen ser till att du jämför äpplen med äpplen, och inte äpplen med päron. Med Bisnode kan vi köpa mindre mängder med högre kvalitet och få tillgång till det vi behöver på en gång.

Lättarbetat verktyg

PAR Urval från Bisnode är ett webbaserat selekteringsverktyg som ger Consectors försäljare möjlighet att i realtid söka och köpa information, utifrån en rad parametrar som till exempel geografi, boendeform, inkomst, civilstånd, fordonsinnehav med mera.

– Genom att Bisnode hjälper oss att ta fram underlaget kan vi sedan söka fram kunder som passar våra tjänster. Det är en stor fördel att vi själva har tillgång till systemet och kan plocka fram urval ur materialet utan att behöva vänta på någon handläggningstid hos Bisnode, säger Pontus Holgersson.

Han tillägger att det inte innebär att urvalet är statiskt, tvärt om för Consector kontinuerligt en dialog med Bisnode:

– Till exempel om vi är starka in en viss region kan vi utöka urvalet där. Vi kan också kombinera det med marknadsföringsaktiviteter, exempelvis om vi kör en radiokampanj i Malmö kan vi ta fram underlag för att kunna ringa potentiella kunder där samtidigt.

Bra underlag sporrar försäljarna

Vd Pontus Holgersson återkommer till vikten av att arbeta med kvalitet, snarare än kvantitet.

– För oss som arbetar med utringande verksamhet är materialet våra säljare arbetar med helt avgörande. Det ökar vår träffsäkerhet, vilket höjer resultatet i försäljningen och spar mycket frustration jämfört med om vi jobbat med ett material som inte var analyserat och selekterat på samma sätt. Att vi jobbar med bra urval och leads påverkar stämningen bland våra medarbetare och gör att vi kan behålla fler personer långsiktigt. Det är mycket viktigt, för i dag är vi 40 anställda och målet är att bli en ännu större aktör på den nordiska marknaden.

Consector

Consector är en låneförmedlare som hjälper privatpersoner att hitta de bästa lånevillkoren för såväl bolån som privatlån och kreditkort. Erbjudandet går ut på att kostnadsfritt hjälpa kunder att utvärdera och konkurrensutsätta hela sitt kreditengagemang. Målsättningen är att minska räntekostnaderna.

Bisnode PAR Urval

PAR Urval är ett webbaserat selekteringsverktyg som ger möjlighet att i realtid söka och köpa information genom avancerade urval ur PARs näringslivsregister Parad, ur PAR Konsument eller ur en eller flera av PARs 13 databaser i Europa, EuroContactPool (ECP). Urvalet beställs direkt, leverans sker inom några minuter till angiven mailadress. Verktyget är alltid tillgängligt, nås via webbläsare och kan även skräddarsys.


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:


Gunnar Wik
Gunnar Wik

Sales Specialist
070-831 21 18
gunnar.wik@bisnode.com

Kontakta redaktionen

Har du feedback på våra artiklar eller vill komma i kontakt med oss på Bisnoderedaktionen? Mejla oss gärna på: hejredaktionen@bisnode.com 
Ansvarig utgivare: Magnus Silfverberg

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode