Menu
Cirkulär ekonomi

Cirkulära affärsmodeller med störst potential

Den cirkulära ekonomin växer sig allt starkare och är en vision om ett samhälle utan avfall, där det ekonomiska systemet går ut på att återskapa resurser. Max Källman masterstudent vid Sociologiska institutionen på Göteborgs universitet har intervjuat företag inom fem olika branscher som alla provar uthyrningsmodeller och försöker utmana de dominerande företagens affärsmodell.

Hur skapar uthyrningsmodeller lönsamhet för de företag du tittat på?

– För företag som riktar sig till konsumenter handlar det om att köpa in produkter och sen hyra ut dem väldigt många gånger och få upprepade intäkter under lång tid, och till sist kanske sälja dem på begagnatmarknaden. Utmaningen är att det blir långsamma intäktsflöden, men när lånen är avbetalda så kan man tjäna pengar hela tiden. För business to business-företag, handlar det i stället om att få kunder att göra en investering. De har möjligheter att påverka kundens balansräkning och övergripande ekonomi på ett annorlunda sätt. Kunder som kanske inte vill ta en stor initial investering kan vara beredda att i stället ta en månadskostnad för att hyra produkterna.

Vilka av de branscher du tittat på har störst potential för cirkulär ekonomi?

– Belysning och golv har storpotential. De riktar sig mot företagskunder och siktar på att sluta stora avtal. Om de får några centrala kunder som de har en stark relation till kan de ganska snabbt få lönsamhet i en uthyrningsmodell. Företagen i de övriga branscherna – fritidsutrustning, kläder och smycken – är riktade mot konsumenter och de måste påverka en hel marknad som redan har inarbetade normer för hur produkterna säljs och är formad efter de dominerande företagens behov. De företag som utmanar med hyrmodeller måste då påverka en hel marknad och få massor av kunder som köper ”smågrejer” att börja tänka som de gör. ■

Läs mer: Så fungerar cirkulär ekonomi »

Principer för cirkulär ekonomi

Två skilda kretslopp: Biologiskt och tekniskt
Rena biologiska material återvänder till biosfären utan att göra skada och rena tekniska material hålls i cirkulation inom industrin.

Avfall designas bort för gott: 
Material och produkter designas så att avfall aldrig uppstår. Alla material (biologiska eller tekniska) blir näring till nya processer.

Tillgång framför ägande 
Produkter cirkuleras genom nya affärsmodeller som innebär att företag säljer produkters funktion i stället för produkterna i sig. Då skapas incitament för att designa produkter som är robusta och går att reparera och uppdatera.

Skifte till förnybar energi
Med förfinade materialflöden som medger ökad resurseffektivitet åtgår mindre energi, vilket möjliggör att vi snabbare kan förlita oss på alltmer förnybara energikällor. Slutligen tillförs endast förnybar energi.

Läs även

Så vässar du ditt CSR-tänk » 
Tjäna pengar på att göra gott »

Max KällmanHur skapar uthyrningsmodeller lönsamhet för de företag du tittat på?

– För företag som riktar sig till konsumenter handlar det om att köpa in produkter och sen hyra ut dem väldigt många gånger och få upprepade intäkter under lång tid, och till sist kanske sälja dem på begagnatmarknaden. Utmaningen är att det blir långsamma intäktsflöden, men när lånen är avbetalda så kan man tjäna pengar hela tiden. För business to business-företag, handlar det i stället om att få kunder att göra en investering. De har möjligheter att påverka kundens balansräkning och övergripande ekonomi på ett annorlunda sätt. Kunder som kanske inte vill ta en stor initial investering kan vara beredda att i stället ta en månadskostnad för att hyra produkterna.

Vilka av de branscher du tittat på har störst potential för cirkulär ekonomi?

– Belysning och golv har storpotential. De riktar sig mot företagskunder och siktar på att sluta stora avtal. Om de får några centrala kunder som de har en stark relation till kan de ganska snabbt få lönsamhet i en uthyrningsmodell. Företagen i de övriga branscherna – fritidsutrustning, kläder och smycken – är riktade mot konsumenter och de måste påverka en hel marknad som redan har inarbetade normer för hur produkterna säljs och är formad efter de dominerande företagens behov. De företag som utmanar med hyrmodeller måste då påverka en hel marknad och få massor av kunder som köper ”smågrejer” att börja tänka som de gör. ■

Läs mer: Så fungerar cirkulär ekonomi »

Principer för cirkulär ekonomi

Två skilda kretslopp: Biologiskt och tekniskt
Rena biologiska material återvänder till biosfären utan att göra skada och rena tekniska material hålls i cirkulation inom industrin.

Avfall designas bort för gott: 
Material och produkter designas så att avfall aldrig uppstår. Alla material (biologiska eller tekniska) blir näring till nya processer.

Tillgång framför ägande 
Produkter cirkuleras genom nya affärsmodeller som innebär att företag säljer produkters funktion i stället för produkterna i sig. Då skapas incitament för att designa produkter som är robusta och går att reparera och uppdatera.

Skifte till förnybar energi
Med förfinade materialflöden som medger ökad resurseffektivitet åtgår mindre energi, vilket möjliggör att vi snabbare kan förlita oss på alltmer förnybara energikällor. Slutligen tillförs endast förnybar energi.

 

Tidningen BizKontakta redaktionen

Har du feedback på våra artiklar eller vill komma i kontakt med oss på Bisnoderedaktionen? Mejla oss gärna på: hejredaktionen@bisnode.com 
Ansvarig utgivare: Magnus Silfverberg

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode