Menu
Hållbarhet 2.0

Så funkar cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är en vision om ett samhälle där avfall inte existerar. Löftet
är ökad affärsnytta genom att materiella resurser används mer effektivt. Det handlar om att återvinna smartare, återanvända mer och våga prova nya affärsmodeller som bygger på att hyra ut i stället för att sälja.

Vår nuvarande ekonomi är till stor del baserad på ett linjärt flöde av resurser: vi tar ut råvaror, tillverkar produkter som används en tid och sedan slängs. I en cirkulär ekonomi återcirkuleras material och produkter i stället och skapar värde, om och om igen. Butikskedjan Sporthyra har sedan 2009 hyrt ut fritidsutrustning, i dag med butiker i fem svenska städer.

Citat Erik LiljebergCirkulär affärsmodell

Det började med skidutrustning, något som många är vana att hyra men då traditionellt på plats på en skidort. Idag har man också utrustning för sommaraktiviteter, som kajaker, cyklar och rullskidor. Erik Liljeberg, vd för Sporthyra, ser stora fördelar för kunden med deras ”cirkulära affärsmodell”.

– Vår största selling point är valfriheten. I vanlig handel tvingas kunden att antingen köpa nytt, och då är det ofta dyrt när det gäller sportutrustning, eller att gå till Blocket och försöka hitta en storlek som passar. Hos oss behöver kunden inte ta det stora köpbeslutet i förväg innan de provat utrustningen. Man kan hyra ett par dagar eller en månad eller en hel säsong. Sedan lämnar man tillbaka grejerna eller så köper man loss dem. Sporthyra är ett litet företag, moderföretaget består av tre personer.

Erik Liljeberg tror att hyrmodeller kan vara ett sätt för små, nystartade företag att bryta in i en bransch genom att göra saker annorlunda. Sen kan det finnas stora utmaningar eftersom investeringar behövs initialt för inköp av det som ska hyras ut.

Vad är cirkulär ekonomi?– För att få affärsmodellen lönsam måste man göra det storskaligt. Det går inte att köpa in fyra skidor, utan det behövs flera tusen skidor. Sen gäller det att få snurr på det, att aktivera utrustningen så många gånger som möjligt. I början har du en ”lånepuckel” som du måste överstiga, och det är när du har kommit över den som lönsamheten kommer. Då sitter du alltså på en stor mängd utrustningsom du inte har några lån på och då blir uthyrningsmodellen som en penningpress. Produkter som används för uthyrning kräver att de är robusta och designade för att kunna repareras och uppgraderas – alltså motsatsen till produkter som tillverkas för att köpas och slängas.

Produkter som sluter cirkeln

En annan viktig princip för cirkulär ekonomi är att välja material som kan återvinnas kvalitativt. Ett exempel på det är kontorsmattorna från den amerikanska tillverkaren Shaw som entreprenadföretaget Tretum är återförsäljare till. När mattorna ska bytas ut kan de tas tillbaka till fabriken där de ingående materialen omvandlas till plastgranulat som används i produktionen av nya mattor. Bengt-Åke Freiman, vd för Tretum, talar entusiastiskt om Shaws mattor. Tretum var tidiga med den här typen av produkter i Sverige och det ökande intresset är affärsdrivande.

– Våra mattor skapar värde genom att sluta hela cirkeln. Företag har länge jobbat för att vara ”less bad”, att minimera sin skadliga miljöpåverkan. Jag är ute efter att maximera det positiva och ha en produkt som är så bra som det bara är möjligt, det är vad folk kommer skrika efter i framtiden.

Cirkulär ekonomi diskuteras i dag på bred front inom näringslivet, inte minst bland storföretag som H&M och Ikea, mycket tack vare den brittiska stiftelsen Ellen Mac Arthur Foundation. I samarbete med McKinsey & Co har stiftelsen gett ut den uppmärksammade rapportser i en Towards The Circular Economy. En av de siffror man kommit fram till är 500 miljarder euro, som några sektorer inom EU:s näringsliv kan spara årligen på minskade materialkostnader om man anammar cirkulära principer. Även från EU-håll talas det mycket om cirkulär ekonomi som en viktig framtidsstrategi, och i december släppte kommissionen The Circular Economy Package med lagförslag för att stödja en utveckling i cirkulär riktning.

”Att satsa på en cirkulär affärsmodell ger till stor del en framtidssäkrad affär.”

Affärsmodellen som ger konkurrensfördel

Laura Vidje och Michael Jalmby är konsulter på Esam, som arbetat med att utveckla små- och mellanstora företag i hållbar riktning i 25 år. I dag utgår de mycket från det cirkulära tankesättet i sin verksamhet eftersom det kan skapa både affärsnytta och miljönytta.

– Den tydligaste fördelen ligger på kostnadssidan. Att kunna utveckla och använda resurser flera gånger ger direkt marginaler för det egna företaget. Att minska beroende av svängningar i råvarupriser, genom att ta tillbaka sina produkter via så kallade takeback-system, ger bättre och längre planeringssäkerhet för materialleveranser i den egna produktionskedjan, säger Laura Vidje.

FolkringSedan millennieskiftet har det skett stora fluktuationer på råvarumarknaden, bland annat skapade av det faktum att flera vitalaråvaror ”peakar” i uttag. För tillverkande företag är detta en risk inför framtiden.

– Att satsa på en cirkulär affärsmodell ger till stor del en framtidssäkrad affär och en konkurrensfördel, när omvärlden också förändras via politiken och lagstiftningen, säger Michael Jalmby. De framhåller båda omvärldsanalysen som viktig, inte minst för mindre företag som har större möjligheter att ställa om sin verksamhet. I takt med att avfall mer och mer ses som en resurs finns det tidiga nischer. En sådan nisch är till exempel reparationstjänster, där regeringen föreslår en halvering av momsen.

Läs mer: Andra branscher med potential inom cirkulär ekonomi » 

”Den yngre generationen är van vid att sätta tillgång framför ägande.”

Affärs- och miljönytta

Varför har cirkulär ekonomi blivit aktuellt just nu? Ett svar är förstås situationen med råvaror som hotar att ta slut på sikt, ett annat en ökande medvetenhet kring avfallsproblematiken. Potentialen att skapa både affärsnytta och miljönytta är förstås central. När det gäller hyrmodeller så tror Erik Liljeberg på Sporthyra att intresset delvis beror på ett generationsskifte i hur vi konsumerar.

– För 20 år sedan identifierade man sig mer med sitt intresse, var man seglare så var man seglare, var man orienterare så var man orienterare. I dag handlar det mer om att samla på intryck. Du ska resa och uppleva saker, du ska gå tillbaka till naturen, men bara för några dagar. Då passar det att hyra fritidsutrustning istället för att köpa. Den yngre generationen är också van vid att sätta tillgång framför ägande, genom exempelvis tjänster som Spotify och Netflix, och då är steget närmare till att hyra när man ska göra fysiska saker. Där talar framtiden för cirkulära affärsmodeller. ■

Tidningen BizKontakta redaktionen

Har du feedback på våra artiklar eller vill komma i kontakt med oss på Bisnoderedaktionen? Mejla oss gärna på: hejredaktionen@bisnode.com 
Ansvarig utgivare: Magnus Silfverberg

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode