Menu
Bisnodenyheter

ABW – bäst i öppna landskap?

Projektledare David ErikssonI början av 2014 går flyttlasset. Då flyttar 14 olika Bisnodekontor in under ett och samma tak. Helt nytt är att man går över till ABW – en aktivitetsbaserad ­arbetsmiljö, som bygger på idén om att arbetsuppgifternas karaktär ska avgöra var du arbetar. I stället för att ha fasta platser utformas kontoret efter olika aktiviteter, där ­medarbetarna kan välja plats efter uppgift och humör. Det handlar om en blandning av tysta rum, öppna mötesytor, grupp- och konferensrum och skrivbordsplatser.

– På sikt ser vi att alla på Bisnode arbetar aktivitetsbaserat, men som det ser ut i dag lämpar sig inte ABW för alla. Vissa roller är mer rörliga än andra och det måste vi ta hänsyn till, säger David Eriksson, projektledare för flytten till det nya kontoret.

Den nya arbetsmiljön kommer att innebära förändringar för både medarbetarna och för ledarskapet. Eget ansvar, ett målstyrt ledarskap och tät feedback kommer att bli allt viktigare, beskriver David Eriksson.

– Chefer kommer inte längre ha samma koll på sina medarbetare, samtidigt som medarbetare kan uppleva att chefen inte ser dem lika mycket.

Därför håller Bisnode nu workshops, i första hand med ledning och chefer. Allt för att alla ska förstå vad ABW innebär och  hur man kan dra nytta av möjligheterna med det. Men också för att alla ska kunna tackla utmaningarna.

– Cheferna får sedan förmedla kunskapen vidare, vilket är viktigt för att alla ska känna att de är med på tåget.

ABW är en förkortning för Activity Based Workplace.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVERIGES SUPERFÖRETAG

Bisnode har tillsammans med Veckans Affärer för nionde året i rad tagit fram Sveriges Superföretag 2013 genom att titta på företagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering. I år är det branschen sällanköp som har flest SuperforetagSuperföretag. Störst tillskott av Superföretag under året har företagstjänster. – Efter finanskraschen minskade antalet Superföretag år för år, speciellt inom industrin där tre av fyra Superföretag har försvunnit jämfört med 2008. Men i år har trenden vänt och särskilt inom tjänstesektorn har en ny generation högpresterande företag kvalificerat sig för Superlistan, säger Per Weidenman. Av årets 366 Superföretag är det bara 25 som har en kvinnlig vd. Men förekomsten av företag som har kvinnor på vd-posten är högre hos nystartade företag. Läs mer om Superforetagen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VILL DU NÅ FRAM GENOM BRUSET?

AvatarerDå kan Bisodes nya verktyg för målgruppsanalyser hjälpa dig på vägen. Genom att skapa avatarer utifrån beteende och målgruppsprofil kan du lättare analysera dina målgrupper. Avatarerna beskrivs utifrån tre dimensioner: sociodemografi, konsumtion och värderingar. Det ger en bra målgruppsbeskrivning för hur kundsegmentet ser ut och hur kommunikationen ska läggas upp för att målgrupperna ska reagera.

Ladda ner

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode