Menu
Hallå där Bisnode D&B

Bisnode och D&B utökar sitt samarbete

I över tio år har Bisnode samarbetat med Dun & Bradstreet (D&B), världens äldsta leverantör av beslutsstöd. Nu utökar ni samarbetet med Bisnode och byter namn till Bisnode D&B. Varför det?

Jan 28, 2014 – Vi vill göra det tydligt för kunderna att vi är en stark del av Bisnode. Från att tidigare ha varit partners och arbetat separat i elva olika länder, utökar vi nu vårt samarbete och blir till en stark enhet som kan leverera ännu bättre lösningar än tidigare.

Hur jobbar ni på Dun & Bradstreet?

 – Vi hjälper exporterande företag att göra affärer utomlands, framförallt i länder utanför Norden. Genom att säkerställa och värdera företagens finansiella risk gentemot kunder och leverantörer över hela världen underlättar vi globala affärsprocesser. De är ofta komplicerade, inte minst med den utökade lagstiftningen på det finansiella området. Vi har hela världen som arbetsfält – i vår globala databas har vi tillgång till omkring 230 miljoner företag i över 200 länder.

Hur ser ert samarbete med Bisnode ut?

– Vi har ett långt samarbete som går tillbaka till 1970-talet då D&B köpte dåvarande Soliditet och Ekonomiförlaget i Sverige. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. 2003 beslutade D&B att sälja stora delar av sin europeiska och asiatiska del och istället skapa ett globalt partnernätverk. Bonnier Affärsinformation investerade i 11 av dessa länder och Bisnode skapades med Ratos och Bonnier som huvudägare.

Hur tjänar era kunder på det fördjupade samarbetet?

– Nu blir vi ännu bättre på att möta våra kunders ökade krav, inte minst när det gäller att automatisera affärsbesluten, öka insynen i företagens verksamhet och stabilisera processerna kring globala kunder och leverantörer. Samarbetet innebär också att våra kunder kan ta del av Bisnodes övriga erbjudanden inom områden där Bisnode D&B inte traditionellt haft lösningar.  

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Eric Johansson
Eric Johansson

Kontaktperson
0761-995012
eric.johansson@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode