Menu
Big data ur ett kreditperspektiv

Smart data istället för big data

Henrik Hargéus, affärsutvecklare på Bisnode, berättar om begreppet big data ur ett kreditperspektiv och dess tre delar – volym, hastighet och variation.

Volym
Idag produceras och lagras allt större volymer av information, men den största delen av informationen används oftast inte. Det kan handla om allt från transaktionsdata, som ett företag lagrar under kortare eller längre perioder på ett mer eller mindre strukturerat sätt, till ostrukturerad textbaserad information från exempelvis sociala medier. Den ökade datamängden skapade tidigare lagringsproblem för företag. Men i och med att lagringskostnaderna blir allt lägre dyker andra problem upp. Nu gäller det att fokusera på att lagra data som är relevant och som kan skapa värde för den egna verksamheten. Det finns annars en risk att man ”inte ser skogen för alla träd”. Det blir helt enkelt för mycket brus. Det handlar nu snarare om smart data än om big data. 

Hastighet
För att upptäcka bedrägerier kan big data användas i realtid. Att reagera tillräckligt snabbt är idag den stora utmaningen för de flesta företag. Men genom att lyckas med det, kan du maximera affärsvärdet.

Variation
Big data är alla typer av data: strukturerad och ostrukturerad data så som text, ljud, videofilmer, loggfiler och mycket mer. Genom att analysera de här datatyperna, tillsammans med de nya tekniska hjälpmedlen, går det idag att hitta nya insikter. Dessa insikter kan sedan användas till något som var ekonomiskt och praktiskt omöjligt att göra för de flesta företag tidigare.

Bisnode omvandlar teori till praktisk nytta
Öka omsättningen – genom att vi analyserar ny data hjälper vi dig till bättre insikter om dina kunder, vilka kunder som ger bäst lönsamhet och vilka prospekts som bör bearbetas för att optimera försäljningen.
Sänka kostnaderna – genom våra statistiska modeller, så som scorekort, erbjuder vi moderna metoder för kreditbedömning och nykundsrekrytering.
Fler nöjda kunder – genom våra analyser kan vi hjälpa dig att skapa modeller för kundkategorisering. På så sätt kan du skräddarsy erbjudanden som leder till ökad kundnöjdhet, kundlojalitet och minskade kreditförluster.

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Henrik Hargeus
Henrik Hargeus

Kontaktperson
08-519 010 45
henrik.hargeus@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode