Menu
Beslutstrender 2014

Konsten att fatta snabba, hållbara och internationellt gångbara beslut

Hur drar Spotify nytta av analysen som underlag och hur tänker Google kring globala beslut? Årets tema på Bisnodes stora höstevent var beslutstrender – trender som påverkar framtidens beslut. Dagen handlade om konsten att fatta snabba, hållbara och internationellt gångbara beslut. Vi har låtit experter komma med sina bästa tips på hur du kan göra för att få koll på området och vi ger dig handfasta råd för hur kan agera på dem.

Bisnodes kundevent "Beslutstrender 2014".

Analytiska beslut

FÖRETAGETS DATA VISAR FÖRETAGETS FRAMTID

Tidigare var operativ verksamhetsanalys mest ett sätt att följa upp utfall mot mål. Numera är fokus på att förutspå framtiden.

Allt vi gör på internet genererar data. Det finns i dag oändliga möjligheter att lära känna sina kunder, att verkligen förstå deras beteenden och behov.

– Steg ett är att ta kontroll på data man redan har och baserat på målbild identifiera eventuella informationsluckor. Steg två är att bli bättre på att använda datan för att skapa kundvärde och konkurrensfördelar i form av effektivare stöd - och beslutsprocesser. Kanske behöver man titta på datan på nya sätt, ta fram nya mätetal och strukturera den annorlunda, säger Nicke Rydgren, ansvarig för Bisnode tjänstegruppering, som hjälper Bisnodes kunder med att utveckla hantering av data och analys.

DATAANALYS I VARDAGEN

Nicke Rydgren ser en tydlig trend när det gäller hur företagen använder data.

– Tidigare var det här med dataanalys mer en cyklisk grej, men nu ser fler och fler företag potentialen med datadrivna analyser i vardagen. Analytiskt tänk används inte enbart för att konstatera vad som har hänt, utan också för att agera på här och nu samt för att förutspå framtiden. I slutändan handlar det om att optimera hur vi utnyttjar våra resurser, både i det korta och långa perspektivet, säger Nicke Rydgren.

SPOTIFYS ANALYTIKER – INTERNKONSULTER

Fredrik Johansson, Spotify.Ett företag som i högsta grad använder sin data till att fatta smartare beslut och som vi även bjöd in för att tala om just detta, är Spotify. Varje strömmad låt genererar en mängd data om var, när och hur personen lyssnade på låten. Det handlar om miljontals loggrader varje minut. Spotifys analytiker har i uppgift att analysera relevant data och presentera den på ett enkelt, sammanfattande sätt.

– Vi analytiker fungerar som internkonsulter till hela verksamheten, exempelvis design, teknik och marknad. Våra kollegor vill inte dränkas i information. Det räcker att vi presenterar våra slutsatser, som en grund i deras dagliga beslutsfattande, säger Fredrik Johansson, Analytics Marketing Manager på Spotify.

SÅ TAR DU ANALYTISKA BESLUT – BISNODES NICKE RYDGREN TIPSAR!

 • Säkerställ ett tydligt syfte och en målbild med ditt analysarbete. Vad vill du uppnå? Är det löpande stöd eller ett projekt?
 • Inventera och samla nödvändig kompetens: data, statistik, metod, och så vidare. Vad finns internt? Behöver jag externt stöd? Erfarenhet och specialistkunskaper är kritiskt.
 • Gå igenom och strukturera relevant data. Fyll i eventuella gap. Strukturera först, analysera sen!
 • Hitta en analytisk eller statistisk modell som är anpassad efter syfte och målbild.
 • Jobba iterativt, granska kritiskt, tänk trial and error, vikta insats och värde för att inte fastna i detaljerna.  

Läs även: Bisnodes magasin Brains på temat analys >>

Globala beslut

MED VÄRLDEN SOM MARKNAD

Landsgränserna i näringslivet suddas bort allt mer och företagen exporterar som aldrig förr. Konsumenterna är globala och så även företagens erbjudanden. Det betyder att de beslut företagen tar måste vara gångbara internationellt.

– Tidigare var det ett stort steg att etablera sig i ett nytt land. Det är det inte längre. Nu finns all information man behöver om marknaden, konsumenterna, beslutsprocesser och köpmönster lagrat på Internet. Lyckas man ta fram rätt information kan man verkligen nå ut till en stor marknad, säger Bernt-Olof Hellgren, sales director på Bisnode D&B.

Frågan är vilken marknad man ska satsa på. Via Google Insight kan man få reda på var i världen det sker mest sökningar på företagets produkter och tjänster.

GLOBALA SMÅFÖRETAG VISAR VÄGEN

Gustav Radell, Google.Många nystartade företag satsar globalt direkt. Carpet Vista grundades 2005 och säljer handknutna mattor i 125 länder. Rapunzel grundades 2007 och säljer löshår i 65 länder. Zound Industries grundades 2008 och säljer hörlurar i 95 länder. De är snabba, smarta och anpassningsbara. De kan och vågar testa sig fram och ser förbi sina misstag. Deras omsättning ökar lavinartat eftersom de snabbt expanderar i nya länder.

– Hur smal din produkt än är så finns det förmodligen folk över hela världen som efterfrågar den. Varför ska du då sälja den enbart på den begränsande hemmamarknaden? säger Gustav Radell, marknadschef på Google, som också var på plats på Bisnodes kundevent. 

LOKALA GLOBALA BESLUT

När man verkar på flera marknader måste man väga de globala besluten mot de lokala. Det som fungerar i det ena landet fungerar inte automatiskt i det andra. Huvudkontoret agerar nu på en marknad där de inte känner till konsumenternas kultur, värderingar och beslutsprocesser.

– Det är värdefullt att ha lokalt anställda som sköter marknadsföringen och försäljningen. De förstår förmodligen kunden, dess köpmönster och beslutsprocess bättre än någon som kommer från ett annat land. Dessutom gör vi gärna affärer med människor som vi tycker om, och vi tycker snabbast om de som liknar oss. Därför är det en fördel om säljaren liknar köparen, säger Bernt-Olof Hellgren.

GLOBALA BESLUT, BISNODES RÅD:

 • Våga tänka stort, prova smått, testa dig fram och satsa när du hittat rätt.
 • Var din egen värsta kund – granska ständigt kundupplevelsen och försök ständigt förbättra den.
 • Konsumenterna köper inte hörlurar av Zound och rakblad av DollarShaveClub, de köper en livsstil. Hur stärker du dina kunders varumärke?
 • Ta sälj- och marknadsbeslut så nära marknaden som möjligt.
 • Ta de strukturella besluten centralt.
 • Basera dina beslut på rätt beslutsunderlag. Big data är oöverskådligt mycket information i en enda röra. Sortera den rätt och kombinera den med din kunddata och värdefull affärsinformation så har du det beslutunderlag du behöver.

Läs även: Globala beslut i Bisnodes magasin Brains >>

Hållbara beslut

Företag ska inte bara tjäna pengar. De ska ta ansvar för världen de verkar i också. Hållbara beslut och handlingar har aldrig varit viktigare och trenden blir starkare för var dag som går. Det gäller att balansera kortsiktiga mål med de långsiktiga.

Ett företag kan inte verka enbart för sitt eget bästa. Den snabbaste vägen till vinst är inte valbar om den påverkar miljön, hälsan, ekonomin eller den globala rättvisan negativt. Hållbarhetstrenden blir allt starkare för var dag som går och företag måste balansera de hållbara besluten med de kortsiktiga målen.

Det är ett nytt sätt att tänka och agera, för både individer och företag, och vår hjärna hänger inte riktigt med. Dess belöningssystem söker snabba resultat och premierar inte långsiktiga beslut.

HJÄRNAN UPPSKATTAR PENGAR

Predrag Petrovic, proffessor i hjärnforskning.I tidernas begynnelse tog vår reptilhjärna snabba beslut för att överleva. Jag äter det här, bor här, sover när jag är trött och springer när det kommer ett lejon. Hjärnan gav våra beslut och handlingar snabba, premiera belöningar.

– Under åren har vår hjärna utvecklats. Pengar, fina hus och bilar har blivit likställt premiera belöningar såsom mat, dryck och grundläggande trygghet. Vår hjärna belönar dessa innehav och handlingar precis som de mest livsavgörande tingen vi behöver för att överleva, säger Predrag Petrovic, docent i psykiatri och hjärnforskare vid Karolinska Institutet.

BELÖNAR INTE LÅNGSIKTIGA BESLUT

En mer komplex del av hjärnan behövs för att kunna belöna långsiktiga beslut och handlingar. Men denna är i ständig konflikt med de mer primitiva belöningsprocesserna. Jakten på de kortsiktiga belöningarna får oss att ständigt välja de mindre hållbara lösningarna. Vi tycker inte om klimatförändringarna men sätter oss ändå i ett flygplan. Vi vill gärna gå ner några kilo men äter onyttigt. Vi vill gärna vara pigga nästa dag men lägger oss för sent.

HÅLLBAR KULTUR

Hur ska då medarbetare på företagen kunna ta hållbara beslut?

– Det är klart att man skulle vilja att våra hjärnor förstod, uppskattade och belönade hållbara beslut och handlingar. Men så är det inte. Därför måste man bygga belöningssystem som fungerar. Hållbara beslut och handlingar måste belönas, lyftas fram och ge status, så att alla på företaget strävar efter att ta hållbara beslut, säger Per Adolfsson på Bisnode.

Hållbarhet måste bli en naturlig del av verksamheten, och inte sista punkten på agendan. Eftersom hållbarhet inte är en del av kärnverksamheten behövs gediget beslutunderlag så att alla kan sätta sig in i och förstå utmaningen, lösningen och effekten av de hållbara besluten. På så sätt ökar kunskaperna och framförallt stoltheten över sitt hållbarhetsarbete. 

BISNODES RÅD, FÖR ATT TA HÅLLBARA BESLUT:

 • Bygg en kultur där hållbara beslut och handlingar premieras. Det ska ge status och belönas.
 • Utnyttja kapaciteten för högre kognitiv informationsbearbetning hos dina medarbetare. Du kan mäta dina medarbetares förmåga, och till viss del kan den tränas upp.
 • Se till att ha ordentligt på fötterna. Ett gediget beslutunderlag, medvetna beslut och beskrivna effekter ger respekt och stolthet.
 • Belöna dig själv och ditt team på vägen och fira era framgångar. 

Läs även: Så tar du hand om din hjärna.
Läs även: Läs mer i Bisnodes tidning Brains om hjärnan >>

Se filmen från Beslutstrender 2014

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Bernt-Olof Hellgren
Bernt-Olof Hellgren

Kontaktperson
070 947 10 88
bernt-olof.hellgren@bisnode.com

Nicke Rydgren
Nicke Rydgren

Kontaktperson
070 543 59 00
nicke.rydgren@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode