Menu

Bäst i klassen på mångfald och jämställdhet i företaget

På fem år har Sodexo Sverige gått från 14 procent till 50 procent kvinnor i ledande
befattningar. Azita Shariati, utsedd till näringslivets mäktigaste kvinna 2015, vet hur man gör verklighet av policydokument om mångfald och jämställdhet.

Azita ShariatiBLIVANDE MAKEN FARZIN flydde från Teheran 1986 för att undvika militärtjänstgöring i kriget mellan Iran och Irak. Två år senare kom Azita Shariati till Sverige som kärleksinvandrare.

– Mitt första möte med Sverige var fantastiskt. Göteborg i augusti. Allt var så rent. Till och med bladen på träden var rena. Den bilden glömmer jag aldrig, säger AzitaShariati.

Snart 27 år senare har hon tillbringat längre tid i sitt nya hemland än i sitt gamla och gjort en enastående karriär.

Näringslivets mäktigaste kvinna 2015

Via studier på Göteborgs universitet och Handelshögskolan är hon i dag vd för den svenska och danska delen av det multinationella serviceföretaget Sodexo med 11 000 anställda i Norden varav 8000 i Sverige.

Fakta AzitaTidigare i år utsågs hon av Veckans Affärer till näringslivets mäktigaste kvinna 2015, bland annat tack vare ett framgångsrikt arbete med att driva mångfald och jämställdhet i företaget.

Hon kunde som vice vd 2010 konstatera att 68 procent av medarbetarna i Sodexo var kvinnor. På ledningsnivå var andelen kvinnor 14 procent. Då formulerades målet att Sodexo Sverige år 2015 skulle bestå av 50 procent kvinnor i ledande befattningar. Hur har det gått?

– Vi klarade det. Det är naturligtvis jättebra, men statistik är en sak. Det viktigaste är att vi har lyckats förändra sättet att se på kompetens. Vi vill attrahera de bästa kompetenserna och då kan vi inte bara fiska i halva sjön, konstaterar hon.

OM MAN SKA HITTA bästa laget måste man se bortom kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, menar hon.

Citat Azita– Mångfalden gör oss mer lyhörda eftersom vi då lättare förstår våra kunders utmaningar och behov. Och lyhördheten skapar fler affärer. Som serviceföretag måste vi spegla den marknad vi verkar på. Att prata om hållbarhet, mångfald och jämställdhet har blivit något av en hygienfaktor i näringslivet, men för att lyckas fylla de där orden med konkret innehåll behövs delmål, handlingsplaner och regelbundna resultatuppföljningar.

– Om man ska nå ett mål måste man bryta ner det och tydliggöra vem som är ansvarig för vilken del och sedan följa upp det, varje vecka. Att komma överens på ledningsnivåär ju den lätta delen. Att få ut de här målen till 8 000 medarbetare, det är en utmaning, säger Azita.

Minskade koldioxidutsläpp

Ett exempel på hur man arbetar med konkreta resultatmål kring hållbarhet handlar om matsvinn (hälften av Sodexos verksamhet i Sverige är måltidsservice). Genom att involvera alla och bryta ner resultatansvar till varje enhet lyckades Sodexo på 18 månader minska matsvinnet med 400 ton. Det har bland annat bidragit till kraftigt minskade koldioxidutsläpp.

Tydlighet och respekt

– Vi återkopplar till medarbetarna och berättar hur de har bidragit till företagets framgångar och till mindre miljöbelastning. Att få reda på hur många mils bilkörning det minskade matsvinnet motsvarar skapar förståelse för insatserna och bidrar till att skapa stolthet och engagemang, konstaterar Azita. Tydlighet är en återkommande beskrivning av hennes ledarskap.

Citat Azita– För mig är det ett nyckelbegrepp om man ska lyckas som chef. Jag har det med mig från den iranska kulturen där man förväntar sig att chefen bestämmer. Men ibland kan tydlighet vara ett missuppfattat begrepp. Det innebär inte att man kan säga precis vad man tänker. Det får aldrig gå ut över respekt för andra människor. Man får inte vara oförskämd eller kränka någon.

MED ÅREN HAR HON lärt sig att kombinera den där tydligheten med en ledarskapsfilosofisom är hämtad från hennes nya hemland.

– Ju mer jag lärde känna Sverige, desto mer slog det mig vilka framgångar det här landet har nått inom sport, musik och exportindustri, trots bara nio miljoner invånare.Jag tror att en stor del av förklaringen är teamkänslan, att man lyssnar och är lojal mot laget. Kan man kombinera det med tydlighet, då blir ett plus ett tre. ■

Text: Markus Wilhelmson Foto: Henric Lindsten

Läs även

I huvudet på Lisa Lindström, vd på Doberman 
Mångfald på jobbet 
Intervju med Anna Ryott

Ladda ner

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode