Menu
Så funkar det

Att anställa nyanländ kompetens

Inom många branscher är det i dag svårt att hitta folk med rätt kompetens. Samtidigt kommer många personer till Sverige med utbildning och yrkeserfarenhet, något som kan vara lösningen på företagens rekryteringsproblem. I denna artikel från tidningen Biz tipsar vi dig om hur du hittar rätt bland de nyanlända.

Fredrik MöllerBåde de som har fått uppehållstillstånd och de som är asylsökande har rätt att jobba och försörja sig, säger Fredrik Möller, handläggare på Arbetsförmedlingensenhet för integration och etablering. Men det är inte alltid helt lätt att som arbetsgivare avgöra om en persons utbildning innehåller till exempel de certifieringar som krävs för att få jobba med vissa yrken.

– Där kan vi hjälpa till, till exempel göra en yrkeskompetensbedömning, ett slags praktikplats där personen deltar i jobbet i din verksamhet så att du kan avgöra om kunskaperna räcker till, förklarar Fredrik Möller.

Det största hindret för arbetsgivare att anställa nyanlända är annars främst språket.

– Många arbetsgivare kräver att den de anställer ska prata perfekt svenska, något som tyvärr blir ett moment 22 eftersom bästa sättet att lära sig språket flytande är på en arbetsplats. Prata gärna med oss om du har någon du vill jobba med men som inte kan språket, vi har möjlighet att hjälpa till även där.

”Både de som har fått uppehållstillstånd och de som är asylsökande har rätt att jobba och försörja sig”

Två grupper

När det gäller rekrytering kan de nyanlända delas in i två grupper: de som har fått uppehållstillstånd och de som fortfarande väntar på besked.

Rekrytera personer med uppehållstillstånd

De här personerna har arbetstillstånd och finns precis som andra arbetssökande med i Arbetsförmedlingens register.

Asylsökande utan uppehållstillstånd

De här personernas kompetens finns inte med i något centralt register. Vänd dig i stället till Migrationsverket på din ort och fråga om kontaktuppgifter till boenden i närområdet. Ta sedan kontakt med personalen där och berätta vilken kompetens du söker. Det finns också initiativ på nätet,till exempel #WelcomeTalent. Asylsökande får arbeta i Sverige, men måste i så fall ansöka om att undantas från kravet på arbetstillstånd.

Instegsjobb

För att hjälpa till att utveckla nyanländas svenska finns det så kallade instegsjobb. Där får du som arbetsgivare en viss del av den anställdes lön betald förutsatt att du gör det möjligt för personen att parallellt med jobbet studera svenska för invandrare.

Snabbspåret 

De nyanlända kommer med mångfald och kompetens inom en rad områden, samtidigt som Sverige lider brist på kompetens inom flera yrken. För dessa branscher har Arbetsförmedlingen inrättat så kallade Snabbspår, en process där man snabbt kan gå igenom den nyanländes kompetens och validera den för att personen så snabbt som möjligt ska kunna ta en anställning. Mer om snabbspår hittar du på arbetsförmedlingens hemsida. Yrken som omfattas är bland annat kockar, styckare/slaktare, lärare och vårdyrken. Snabbspår är också på gång för bland andra målare, industriarbetare, fastighetstekniker och undersköterskor.

Validering och praktik

Alla de insatser som finns inom snabbspåren finns tillgängliga även för arbetsgivare i andra branscher. Vill du till exempel få hjälp att bedöma en sökandes utbildning, få reda på om utländska certifieringar gäller i Sverige eller ordna en praktikplats för att se om ni kan anställa personen trots bristfälliga språkkunskaper kan arbetsförmedlingen hjälpa dig med det.

Tidningen BizKontakta redaktionen

Har du feedback på våra artiklar eller vill komma i kontakt med oss på Bisnoderedaktionen? Mejla oss gärna på: hejredaktionen@bisnode.com 
Ansvarig utgivare: Magnus Silfverberg

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode