Menu
Frukostseminarium: 11 mars

AML och fjärde penningtvättsdirektivet

Det finns ett stort intresse kring fjärde penningtvättsdirektivet och vi vill därför bjuda in till ett exklusivt AML–frukostseminarium. Vi rätar ut frågetecknen och ger dig bättre koll.

Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till dig som arbetar i ledningsposition eller specifikt med compliancefrågor på företag som påverkas av fjärde penningtvättsdirektivet. 

Tid och plats


FULLBOKAT! 
Intresset har varit oerhört stort och eventet är redan fullbokat. 
Datum: Onsdag den 13 april 2016.
Tid: 08.00–09.45.
Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

FULLBOKAT!
Datum: Fredag den 11 mars 2016.
Tid: 08.00–09.45.
Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Fjärde penningtvättsdirektivet har blivit något av en huvudvärk för många av de företag som påverkas. Frågorna som vi får höra från ledande beslutsfattare är många.

  • Varför har reglerna blivit så mycket striktare kring AML (Anti Money Laundering) och PEP (Politiskt Exponerad Person)?
  • Hur kommer Finansinspektionen att följa upp direktivet?
  • Vilka förändringar måste de göra i sina interna arbetssätt?
  • Vilka tekniska lösningar finns för att kunna få de underlag som krävs?

Många har förstått att det krävs nya tekniska lösningar för att bli compliant men få känner att de har stenkoll på vad mer som krävs i form av ändrade rutiner, processer och kulturförändringar.

För att hjälpa våra kontakter att få svar på så många frågor som möjligt samt att hitta en brygga mellan tekniska lösningar och de regler som finns så har Bisnode och Periculo gått ihop tillsammans med Thomas Grahn från AML Consulting och anordnat ett frukostseminarium med fokus på fjärde penningtvättsdirektivet och AML Screening.

Välkommen!

Agenda

08.00–08.30 Registrering och frukost.

08.30–08.35 Introduktion, Elisabeth Suzuki, Bisnode.

08.35–09.00 Vad innebär fjärde penningtvättsdirektivet för förändring jämfört med nuvarande regelverk? Thomas Grahn, AML Consulting.

Thomas går igenom vad som händer inom EU och bakgrunden till varför fjärde penningtvättsdirektivet införts och vilka de huvudsakliga skillnaderna är jämfört med nuvarande regelverk. Thomas kommenterar även det betänkande med förslag till ny penningtvättslagstiftning som publiceras i början av februari 2016 och som bland annat syftar till en svensk implementering av det fjärde penningtvättsdirektivet.

09.00–09.30 Praktiska utmaningar vid AML-implementation, Bo Korposoff, Periculo.

Bo delar med sig av sina egna erfarenheter och ger dig några värdefulla tips inför er egen AML-implementation. Han berättar om de viktigaste fallgroparna inom olika områden som man vanligen konfronteras med vid implementationen och som är viktiga att beakta för att nå framgång i AML arbetet och verkligen bli compliant i alla led.

09.30–09.40 Tekniska lösningar för att bli compliant, Elisabeth Suzuki, Bisnode.

Elisabeth beskriver varför Bisnode har valt att vidga sina riskerbjudanden till att även inkludera AML-screening. Hon går övergripande igenom vad Bisnode erbjuder inom AML. 

09.40–09.45 Gemensam avslutning och förslag på ”nästa steg”.

Föreläsare

Thomas GrahnThomas Grahn, AML Consulting
Thomas Grahn är jurist och sedan 2006 verksam som konsult i Sverige och internationellt med särskild inriktning på frågor om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Han har tidigare arbetat vid bland annat Finansinspektionen och under lång tid varit myndighetens representant i det internationella arbetet mot penningtvätt inom Financial Action Task Force, FATF, och EU. Thomas är också medförfattare till litteratur inom penningtvättsområdet och flitig medverkande vid kurser och seminarier om åtgärder mot penningtvätt.

Bo KorposoffBo Korposoff, Periculo
Bo Korposoff har över 30 års erfarenhet från bank- och finansbranschen i både ledande linjebefattningar och som senior konsult. Han har arbetat som CIO samt vd/vice vd på kreditmarknadsbolag. I sina senaste linjeroller har Bo arbetat med implementering av interna regler för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism samt stärka bolagens interna styrning och kontroll. Bo har även ett förflutet som senior projektledare för ett stort antal projekt som exempelvis för Swish mobila betalningar samt för utmanar banketableringar.

Elisabeth SuzukiElisabeth Suzuki, Bisnode
Elisabeth Suzuki ansvarar för Bisnodes risk och kredittjänster som innehåller både nordiska och lokala produkter. Hon har fem års erfarenhet inom Risk och Kredit, AML och Compliance och driver utvecklingen av Bisnodes nya AML-erbjudande. Elisabeth har tidigare arbetat som managementkonsult mot bank- och finansbranschen, där hon bland annat drev projekt inom Compliance och Legal. 

Läs även

Bisnode AML Screening

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode