Menu
Äldre servitut tas bort

Har du klienter som äger fastigheter?

Cirka en halv miljon servitut kommer att rensas ut ur det statliga fastighetsregistret hos Lantmäteriet. Om ingen begär förnyelse kommer äldre servitut och nyttjanderätter att tas bort från registret under 2019.

15 dec, 2015

 

Fakta

Viktigt att begära förnyelse 

Många äldre inskrivningar av avtalsservitut, nyttjanderätt och avkomsträtt är idag inaktuella. Enligt den så kallade förnyelselagen ska därför inskrivningar som beviljats före 1 juli 1968 rensas bort om ingen begär förnyelse. Lantmäteriet uppskattar att cirka en halv miljon inskrivningar kan komma att tas bort.

Servitut gäller normalt utan begränsning i tiden och upphör inte heller nu att gälla för att det är äldre än 50 år. Men om en inskrivning har rensats bort och inte längre finns kvar i fastighetsregistret kan det bli svårare att hävda sina rättigheter exempelvis efter en äganderättsövergång.

Kontrollera inskrivningar

Hittills är det förhållandevis få fastighetsägare som anmält förnyelse. Lantmäteriet kommer inte att kontakta fastighetsägarna då myndigheten inte känner till vilka fastighetsägare som är berörda och som fortfarande har nytta av rättigheten.

För att säkerställa din klients rättigheter är det klokt att kontrollera inskrivningarna och se till att förnya eventuella nyttjanderätter och servitut. Det gör du enkelt i Bisnodes webbtjänst Infotorg Fastighet.

Förnya servitut hos Lantmäteriet 

Om det är aktuellt att förnya servitut besök Lantmäteriets hemsida, www.lm.se alternativt kontakta Lantmäteriets kundcenter via 077-1636363.

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erica Olivius
Erica Olivius

Kontaktperson
+46 8 5556 8244
erica.olivius@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode