Menu
Compliance

Compliancelösningar för tryggare affärer

Med nya, mer omfattande och ständigt föränderliga regler på marknaden är det en utmaning att hantera sina compliancekontroller på ett effektivt sätt. Compliance handlar inte bara om att följa myndigheters krav. Att göra affärer med fel motpart kan innebära såväl finansiella risker som negativ publicitet. Vi på Bisnode har ett brett compliance-erbjudande oavsett om ni arbetar i Sverige, Norden, eller globalt.

Vet ni vem ni gör affärer med?

Självklart vill ni följa lagar, regler och direktiv både för att ta ert ansvar på marknaden och för att vara compliant. Vi har redan sett att sanktionerna för de som inte lyckas är hårda. Med de nya kraven i penningtvättsdirektiven blir uppgiften inte lättare.

För att bli framgångsrik gäller det att alltid ha korrekt information om potentiella kund- eller affärspartners, men lika viktigt är att det finns etablerade och väl fungerande interna processer och rutiner för att hantera frågan i alla led. Ett komplext arbete i ständig förändring, där framgångsfaktorn är att ha en riskbaserad strategi.

Vi på Bisnode hjälper våra kunder att få tillgång till rätt information om vem det är ni gör affärer med. Utifrån dina behov hjälper vi dig att kontrollera din potentiella kund eller affärspartners både utifrån ett kredit och risk perspektiv och AML med screening-tjänster mot sanktionslistor och PEP.

Begreppet risk omfattar även AML

Vi har ett starkt erbjudande inom risk och kredit och hjälper kunder med information och lösningar under hela affärsprocessen. Det är naturligt att compliance ingår i detta  och vi har med tiden kompletterat våra traditionella risktjänster med tjänster som hjälper våra kunder att hantera risker även inom penningtvätt och terroristfinansiering.

Lär känna din kund – på riktigt 

Ta reda på vem din kund verkligen är. Få de insikter som krävs för att kunna göra trygga affärer för dig – och din verksamhet.


Kontakta redaktionen

Har du feedback på våra artiklar eller vill komma i kontakt med oss på Bisnoderedaktionen? Mejla oss gärna på: hejredaktionen@bisnode.com 
Ansvarig utgivare: Magnus Silfverberg

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode