Menu
Compliance

Lösningar för tryggare affärer

Med nya, mer omfattande och ständigt föränderliga regler på marknaden är det en utmaning att identifiera och kontrollera risk på ett effektivt sätt. Men att uppnå Compliance handlar inte bara om att följa myndigheters krav. Att göra affärer med fel motpart kan innebära finansiella risker och negativ publicitet. Vi på Bisnode har ett brett utbud av lösningar som säkerställer regelefterlevnad och förhindrar penningtvätt och finansiering av terrorism oavsett om ni arbetar i Sverige, Norden, eller globalt.

Självklart vill ni följa lagar, regler och direktiv både för att ta ert ansvar på marknaden och för att vara compliant. Vi har redan sett att sanktionerna för de som inte lyckas är hårda. Med de nya kraven i penningtvättsdirektiven blir uppgiften inte lättare. Den största förändringen i direktivet  innebär att konceptet PEP (Politically Exposed Person) utökats och omfattar nu även svenska medborgare. Detta innebär att arbetet med att identifiera och administrera politiskt utsatta personer ökar för samtliga finansiella institutioner och företag som har kunder i Sverige och som lyder under penningtvättsdirektivet.

Vet ni vem ni gör affärer med?

För att bli framgångsrik gäller det att alltid ha korrekt information om potentiella kund- eller affärspartners, men lika viktigt är att det finns etablerade och väl fungerande interna processer och rutiner för att hantera frågan i alla led. Ett komplext arbete i ständig förändring, där framgångsfaktorn är att ha en riskbaserad strategi.

Vi på Bisnode hjälper våra kunder att få tillgång till rätt information om vem det är ni gör affärer med. Utifrån dina behov hjälper vi dig att kontrollera din potentiella kund eller affärspartner utifrån ett kredit och risk perspektiv med screeninglösningar mot sanktionslistor och PEP.

Begreppet risk omfattar även Compliance

Vi har ett starkt erbjudande inom risk och kredit och hjälper kunder med information och lösningar under hela affärsprocessen. En naturlig del i detta är compliance och vi har med tiden kompletterat våra traditionella risktjänster med lösningar som hjälper våra kunder att hantera risker även inom penningtvätt och terroristfinansiering.

Lär känna din kund – på riktigt 

Ta reda på vem din kund verkligen är. Få de insikter som krävs för att kunna göra trygga affärer för dig – och din verksamhet.


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:


Eric Johansson
Eric Johansson

Kontaktperson
0761-995012
eric.johansson@bisnode.com

Torbjörn Sandahl
Torbjörn Sandahl

Kontaktperson
072 387 7071
tobjorn.sandahl@bisnode.com

Kontakta redaktionen

Har du feedback på våra artiklar eller vill komma i kontakt med oss på Bisnoderedaktionen? Mejla oss gärna på: hejredaktionen@bisnode.com 
Ansvarig utgivare: Magnus Silfverberg

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode