Menu
Branschorganisationen SWEDMAs tio viktiga punkter

10 viktiga punkter vid marknadsföring till privatpersoner via e-post

När du skickar e-post till privatpersoner finns det några viktiga saker att känna till och ta hänsyn till. Om det finns ett ”etablerat kundförhållande” mellan ditt företag och konsumenten får du skicka e-postreklam. Och om du köper externa e-postadresser och skickar ut erbjudanden via e-post, så ska din leverantör följa de regler som finns om e-postadresser där mottagaren uttryckligen sagt Ok till att ta emot e-postreklam.

Här listar vi delar av branschorganisationen SWEDMAs 10 viktiga punkter att stämma av:

Tänk på att punkterna 1–6 är tvingande enligt Marknadsföringslagen

1. Tydlig avsändare av e-brevet
Det ska tydligt framgå vilket företag som är avsändare av e-brevet.

2. Adresskälla i e-postutskicket
I samtliga utskick ska det finnas en tydlig angivelse av adresskälla som visar varifrån privatpersonens adress är hämtad.

3. Opt-In för alla mottagare
Varje enskild mottagare ska ha gjort en så kallad  ”opt-in”, det vill säga själv begärt att få ta emot reklam via e-post från det företag som står som avsändare för e-posten.

4. Mottagaren ska enkelt kunna avregistrera sig
Mottagaren ska enkelt kunna avregistrera sig för framtida utskick (också kallat ”opt-out”).

5. Ämnesraden ska vara rättvisande
Ämnesraden får inte vara vilseledande. Den ska på ett korrekt sätt visa vad e-brevet innehåller, alltså vara en ämnesrad som helt överensstämmer med innehållet i e-brevet.

6. Brevtexten ska vara rättvisande
Innehållet i e-brevets text, design och bild ska följa Marknadsföringslagen. E-brevets innehåll ska även spegla innehållet på den webbsida eller liknande som mottagaren landar på när denne klickar på en länk i e-brevet.

7. Måttlig frekvens på utskicken
Diskutera och testa utskick och frekvens tillsammans med din leverantör för att på så sätt uppnå god kvalitet och undvika att irritera mottagarna.

8. Lagom antal utskick mot inaktiva mottagare
Som e-postmarknadsförare bör du ha koll på mottagare som inte öppnar ditt utskick. Utarbeta en strategi för hur de ska hanteras, när de ska betraktas som inaktiva, hur ska du arbeta med återaktivering och så vidare.

9. Transparens och ansvar
Om din leverantör i sin tur anlitar underleverantörer för att generera leads eller order till dig, bör du säkerställa att de tar ansvar för att underleverantörerna följer punkterna i detta dokument. Det slutliga ansvaret ligger alltid på köparen/annonsören.

10. Statistik
Besluta tillsammans med leverantören vilken statistik som är relevant. Kontrollera att rätt statistik kommer att kunna rapporteras efter utskicket. Exempel på nyckeltal som kan vara relevanta är klickfrekvens, öppningsgrad och studsar.

Läs SWEDMAS fullständiga checklista 

Självfallet tillhandahåller Bisnode endast lagliga leads och använder laglig data. Vi informerar alltid våra kunder noggrant om de etiska regler som gäller. Hör av dig till Kamila Engström om du har frågor om e-postmarknadsföring mot konsumenter.

Kamila Engström
Produktspecialist Bisnode

kamila.engstrom@bisnode.com

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode