Menu
För dig som är chef

10 sätt att engagera dina medarbetare

Så kan du som chef med relativt små medel bidra till att dina medarbetare känner sig mer engagerade och motiverade på jobbet.

21 juli, 2014

Personalmatsal på en arbetsplats.

Lyft goda gärningar

Uppmärksamma enskilda medarbetare som gjort något bra på jobbet. Det kan handla om att någon varit extra trevlig mot sina kollegor den senaste tiden, jobbat riktigt hårt eller uppnått toppresultat.

Hylla kunskapsbegär

Skapa en ”akademi” för företagets medarbetare. Ta reda på vilken kunskap som efterfrågas hos personalen och erbjud kurser eller workshops inom ämnena de vill lära sig mer om. Låt även erfarna medarbetare dela med sig av sina ovärderliga kunskaper, exempelvis genom mentorskap.

"Byt roller"

Ta dig tid att sätta dig in i dina medarbetares dagliga arbetssituation och kom med dina tankar och synpunkter. Försök på samma sätt involvera dina medarbetare i de stora frågorna och ge dem chansen att till exempel delta i strategiplaneringen. Delaktighet skapar engagemang.

Skapa forum för gemenskap

Skapa ett forum för den gemensamma företagskulturen med exempelvis ett nyhetsbrev eller ett intranät. Att informera om den senaste delårsrapporten är såklart viktigt, men glöm inte de medarbetarinriktade nyheterna som är minst lika viktiga. Skriv om Eva på kundservice eller den kommande julfesten och låt dialogen vara öppen och inkluderande.

Hitta på något oväntat

Var kreativ och ha månadsmötet utomhus, dela ut ett pris till en duktig kollega, ordna en spontanlunch eller bjud in till en pingisturnering. Det är viktigt att signalera att det är bra att ha kul på jobbet.

Gör dem stolta

Ge något tillbaka till samhället genom att bidra till välgörande ändamål. Ett företag kan bidra både finansiellt och genom att sprida uppmärksamhet kring en specifik fråga eller välgörenhetsorganisation. Ett företag som tar sitt samhällsansvar är ett företag där medarbetare känner sig stolta och lojala.

Var flexibel

Att erbjuda personalen att i så stor mån som möjligt styra över sin egen arbetsdag, exempelvis i form av flexibel arbetstid eller ett aktivitetsbaserat arbetssätt, kommer garanterat uppskattas. Att känna kontroll över sin egen tillvaro är otroligt viktig för välbefinnandet hos människor.

Visa hur pengarna används

Att visa personalen hur budgeten för företaget eller den specifika avdelningen fördelas visar på att du litar på dina medarbetare och vill inkludera dem, det i sin tur kan bidra till att de får ett ökat förtroende för dig som chef. 

Välkomna idéer

Ge medarbetare chansen att själva undersöka frågor och driva igenom idéer. Att känna ett personligt ansvar och ett ägandeskap för något gör ofta under för självförtroendet och motivationen. Dessutom innebär det mindre jobb för dig.

Fira

Fick ni bra resultat på den senaste kampanjen? eller har avdelningen lyckats ta sig igenom en riktigt tuff vecka? Det är viktigt att stanna upp och känna sig nöjd när något gått bra så se till att ni firar varje framsteg och bedrift. Om ni sen väljer att fira med champagne eller kanelbullar spelar mindre roll.

Läs även:

Höj motivationen>> 
Så vässar du ditt CSR-tänk >> 
Låt känslorna styra>> 
Den produktiva tuppluren>> 
Bättre beslut genom smarta kurser>>

Text: Petra Kaplan. Bilder: Shutterstock.

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode