Menu
Intervju: Joakim Skog, portfolio manager sales and innovation, Bisnode

”Det behövs människor för att tolka resultaten”

Du tycker att det är mycket snack och lite verkstad runt Big data. Vad menar du med det?
– Hittills har det talats mycket om alla fantastiska saker vi kan göra med Big data, rent teoretiskt. Få, ofta relativt stora aktörer, har gjort något. Nu upptäcker fler och fler små och mellanstora företag hur mycket de har att vinna på att arbeta med sin egen Big data.

Vad ska företag göra?
– Börja med att ta reda på vad den data du själv har i dina kunddatabaser säger om dig och din marknad. Vilka egenskaper har till exempel de kunder du tjänar mest pengar på och baserat på den kunskapen: vilka nya kundgrupper borde du vända dig till?

Nu finns det några trista sanningar om Big data. Ingen algoritm i världen vet vad de mönster den avslöjar betyder och vilka samband som är viktiga för ett visst företag, till exempel. Är Big data så bra som alla säger?
– Det behövs människor för att tolka resultaten. I rätta händer ger Big data ny revolutionerande kunskap. Men stora datamängder i sig är inte kunskap. Kunskapen sitter inte heller i en algoritm som spottar ut analyser. Big data blir kunskap först när jag kan kontrollera att analysen är korrekt, från källa till slutsats.

Sen har det blivit fel några gånger också…
– De senaste åren har det lanserats flera Big data-baserade applikationer som gett helt felaktiga resultat. En vanlig orsak är att innehållet i källdatan har missförståtts. Det är frestande att tro att man kan samla in data från internet och sen köra analyser på det. Så fungerar det inte. Om man inte vet vad man stoppar in, har man ingen aning om vad som kommer ut. Ju mer mångfacetterade datamängder, desto svårare blir det. Jag tror att många företag tjänar på att fokusera på relativt små, men välanalyserade datamängder, säger Joakim Skog.


Det är mycket snygga appar och visualiseringar i Big data-sammanhang…
– Det är tur. Big data-analyser kan koka ihop mängder parametrar från hundratusentals individer för att beskriva en marknad. Det kräver ny visualiseringsteknik för att den mänskliga hjärnan ska ha en chans att ta till sig informationen. Ett hyllat exempel är Hans Roslings Gap Minder som visar den globala utvecklingen runt FN:s millenniemål om hälsa, miljö och ekonomi, säger Joakim Skog.

Foto: Alexander Pihl

Ladda ner

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Joakim Skog
Joakim Skog

PORTFOLIO MANAGER SALES & INNOVATION, BISNODE
+46 70 2622572
+46 70 2622572
joakim.skog@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode