Menu
Kundlösningen

Nytt arbetssätt sparade in 47 miljoner för Södertälje kommun

Mellan 2013 och 2014 minskade socialtjänsten i Södertälje utbetalningarna av försörjningsstöd med 47 miljoner kronor. För att nå dit har de infört riktlinjer för försörjningsstöd och ett nydanande arbetssätt som minskar ”fusket” och ger mer tid till klienterna.

 

FaktarutaSmart lösning har ökat arbetskvaliteten

Södertälje kommun har hittat en nytänkande lösning för att höja kvalitén på socialsekreterarnas arbete och samtidigt standardisera efterkontrollerna av försörjningsstöd. 2013 bildade de en administrativ avdelning inom enheten för försörjningsstöd. Den har tagit över arbetet med efterkontroller i Bisnodes informationstjänst Infotorg som samlar personuppgifter från flera relevanta förstahandskällor.

Citat– Det har lett till att socialsekreterarna kan koncentrera sig på klienterna och det sociala arbete som de faktiskt är utbildade till, säger resultatenhetschef Evalena Asp Ahlinder på försörjningsstöd i Södertälje kommun. 

– Samtidigt har vi hittat ett arbetssätt som säkerställer att bara de hushåll som har rätt till försörjningsstöd får det.

På den administrativa avdelningen sköts också annan administration, men fyra personer kombinerar sin receptionstjänst med att en gång varje månad följa upp alla långtidsärenden. Alltså de hushåll som har fått försörjningsstöd i tre månader eller längre. 

InfoTorgAll väsentlig information med ett klick

I dagsläget använder cirka 170 kommuner Infotorg för att få tillgång till information om privatpersoner eller företag. Södertälje kommun är en av dem som har optimerat sina sökningar genom att använda skräddarsydda rapportmallar i Infotorg. Rapportmallen gör att en knapptryckning räcker för att få en sammanställning av alla personuppgifter som är relevanta för dem: fordons-, företags- och fastighetsinnehav och uppgift om vilka som bor i samma lägenhet. De har också tillgång till tjänsten relationsbild som visar familjerelationer och bara är tillgänglig för kommuner och myndigheter.

Läs även: Infotorg har fått nya funktioner och utökad information »


Skräddarsydda rapportmallar effektiviserar

– Beslutet att använda skräddarsydda rapportmallar har fattats av ledningsgruppen, förklarar Evalena. Nu säkerställer vi uppifrån att alla onödiga sökningar rationaliseras bort och att vi tar till vara våra resurser.

Alla socialsekreterare har en inloggning till söktjänsten och nyanställda får en introduktionsutbildning via Bisnode. 

De som jobbar med att ta emot nya klienter har en utökad rapportmall som också innehåller boendehistorik. Deras rapportmall gör att klienten redan i den första kontakten får svar på om det finns något hinder för att de ska få försörjningsstöd, som att de äger en bil till exempel. Av cirka 320 inringare per månad är det knappt hundra som går vidare till ett första besök. 

Evalena Asp Ahlinder– Nu kan vi lägga mer tid och resurser på vårt uppdrag, förklarar Evalena. Som att hjälpa unga vuxna vidare till en egen försörjning.  

Tre tips till Infotorg-användare inom socialtjänsten:

Standardisera sökningarna med hjälp av rapportmallar. Besluta gärna på ledningsnivå vilka sökningar som är relevanta att inkludera i rapporten. 

Gör efterkontrollerna till en arbetsuppgift för administrationen. Det frigör tid för socialsekreterarna, som i stället kan ägna sig åt klienterna. 

Gör regelbundna sökningar i Infotorg, exempelvis en gång i månaden. Då får ni bäst effekt.  

Läs även:

Gå en skräddarsydd kurs för dig som jobbar inom socialtjänsten » 
SOS Alarm: Rätt information snabbt räddar liv » 

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Stefan Sohl
Stefan Sohl

Large Account Manager
070 875 93 54
stefan.sohl@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode