Menu
Bisnode Simpler

Region Dalarna har full koll på turismen

Nu har Region Dalarna superkoll på tillväxten och kan ta pulsen på hur tjänsteföretagen inom turismsektorn mår och utvecklas. Det kan de tacka Bisnode
och verktyget Simpler för.

Besöksnäringen i Dalarna

DalahästRegion Dalarnas uppgift är att skapa tillväxt och sysselsättning. Som strateg är det Lotta Magnussons uppgift att ta pulsen på företagandet inom besöksnäringen.

– Inom besöksnäringen mäter man traditionellt sådant som antalet gästnätter. Men att det kommer många gäster ökar inte självklart företagens konkurrenskraft eller omsättning. Vi behövde ett nytt mätverktyg och saknade också en bra metod för jämförelse med andra branscher.

Hur har Simpler hjälpt er?

– Det är ett viktigt redskap i den företags- och affärsutveckling vi bedriver och gör att vi kan se hur våra företag mår. Med den kunskap vi får kan vi bedriva uppsökandeverksamhet och erbjuda hjälp till de företag som inte går så bra. Och vi kan jämföra hur besöksnäringen i Dalarna går jämfört med andra branscher i området och med andra delar av Sverige. I den senaste mätningen ser vi att besöksnäringen i Dalarna går starkare framåt än näringslivet i stort i Sverige.

Hur viktigt är det att kunna jämföras med andra branscher?

– Många inom stödsystemet förstår inte besöksnäringens affärslogik. Med Simpler kan vi visa hur branschen utvecklas, att antalet företag och anställda ökar. Vi får ett opartiskt och bransch-ospecifikt och breddat beslutsunderlag för potentiella investerare. 

Fakta om Bisnode Simpler

Bisnode tar med Simpler fram pedagogiska och tydliga bilder av hur tillväxten ser ut, från år till år, i företag, i delar av företag, branscher, kommuner och regioner, vilket leder utvecklingsinsatserna rätt.

Tillväxt mäts som ökningen i förädlingsvärde, alltså omsättning minus inköp. Konkurrenskraften mäts genom att ställa personalkostnad och kapitalkostnad mot det producerade förädlingsvärdet.

Text: Susanna Lindgren

Läs även:

Ett djupdyk i näringslivet i Örebro >>

Ladda ner

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner

Simpler
070 6104076
simpler@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode