Menu
Lösningen för If

Jakten på bättre information

När olika avdelningar köpte in samma information från olika leverantörer insåg If för ett par år sedan att de behövde samla informationen om sina kunder på ett smartare sätt.

Utmaning
Undvika kaos! Försäkringsbolaget If behövde få information om sina kunder samlat på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.

Lösning
En integrerad lösning som ger If bättre möjlighet till mer- och nykundsförsäljning.

Resultat
If får i dag bättre information i realtid till ett fördelaktigare pris och har minskat ledtiden vid prospektering med hela två veckor.

Utan bra system blir det kaos

En stökig garderob. Har du haft det någon gång? Då känner du till frustrationen när du snabbt behöver få tag på ett par strumpor,  som du vet borde finnas där någonstans, men att röra och tidsbrist gör att du till slut springer till affären och köper nya. Tänk dig sedan att du är ett företag som istället för strumpor behöver information om dina kunder. Då blir det dyrt att inte ha ett bra system i garderoben.

Det insåg försäkringsbolaget If för ett par år sedan och bestämde sig för att göra något radikalt åt situationen.

– Problemet var att olika avdelningar, som sälj och marknad, inte kommunicerade med varandra och många gånger köpte in samma information från olika leverantörer. Förändringen kom sig faktiskt av att en av våra leverantörer, Bisnode, bad oss fundera över hur vi skulle vilja arbeta med informationsinhämtningen. De såg att vi inte jobbade effektivt och bad oss definiera vårt önskescenario istället, säger Hans Larsson, CRM-specialist på If.

Inventering av informationsgarderoben 

Frågan blev den knuff i ryggen som behövdes för att If skulle börja kartlägga hur de dåvarande processerna såg ut. De vände helt enkelt ut och in på informationsgarderoben för att se vad den skulle behöva fyllas med för att fungera effektivt.

– Till att börja med behöver vi grundinformation om våra kunder. Vad de heter, var de bor, om de fortfarande lever och så vidare. Vi vill gärna ha ytterligare information för att kunna kommunicera på ett vettigt sätt. Till exempel vilket som är kundens tilltalsnamn och om det finns flera kontaktsätt som mobil och fast telefon och hur kunden bor, om han eller hon äger bil eller fritidshus. Problemet var att vi köpte in informationen från olika leverantörer och fick sedan själva se till att den sammanfördes på ett vettigt sätt, säger Hans Larsson.

En helhetslösning blev svaret 

Ett annat problem var säkerheten när If köpte in nya prospektlistor. Deras kundregister skickades med mejl och riskerade att komma på avvägar. Därför behövde If få ett mer strukturerat och intelligent sätt att arbeta. De gjorde sin hemläxa, definierade en målbild och bjöd in ett antal företag att komma med förslag på helhetslösningar.

– I och med att vi valde Bisnode uppdagades ett okänt behov också. Tidigare hade ingen av leverantörerna haft en helhetsbild av vår verksamhet och kunde därmed inte heller förstå våra behov. Nu hjälper Bisnode oss att se mervärden och tipsar om affärsnytta. Vi har fått en samtalspartner som hjälper oss att utveckla våra idéer, säger Hans Larsson.

– De hjälper oss att ligga ett steg före med information om vad som är på gång och hur vi kan utveckla vårt sätt att arbeta. I dag får vi mer saker till ett billigare pris och på ett säkrare sätt.

1. 

Börja med att se över hur det ser ut i dag. Hur mycket av informationsinhämtningen är manuell? Vilka behov har ni? Formulera en önskebild – hur skulle ni vilja att processerna fungerade?

2. 

Bjud in ett antal olika aktörer, berätta om er verksamhet och be dem komma med förslag på lösningar. Gå sedan vidare med den som kommer närmast er önskebild.

3. 

Skapa en projektgrupp tillsammans med den nya samarbetspartnern. På så sätt kan ni föra det initiala projektet i hamn.

4. 

Se till att följa upp kontinuerligt hur din informationshantering utvecklar sig för att kunna justera arbetet i takt med att omvärlden förändras.

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode