Menu
Hjärnfonden

Hjärnkoll med smart kampanjanalys

90 procent av vår kunskap om hjärnan har vi lärt oss de senaste 20 åren och det finns fortfarande mycket kvar att utforska. Därför behövs mer pengar till forskning. Här berättar Hjärnfondens insamlingschef Anna Hemlin hur bra register och smart analys gör deras insamlingsarbete träffsäkert och kostnadseffektivt.

HJÄRNFONDEN är en insamlingsstiftelse som samlar in och fördelar medel till forskning och information om hjärnan. De är unika genom att stödja forskningen kring hela hjärnans område.

– Det innebär att vi forskar på den friska fantastiska hjärnan där våra tankar, känslor och rörelser sitter och där beslut fattas och information sorteras och lagras, men också på den hjärna som tyvärr drabbats av sjukdom, skador och funktionsnedsättningar, säger Anna Hemlin, insamlingschef på Hjärnfonden. Kan du ge exempel på hur er insamlingsverksamhet fungerar?

– För att nå givare gör vi bland annat ut postala utskick. Genom att hålla givarregistret uppdaterat med hjälp av Bisnode undviker vi att slösa med porto till felaktiga adresser och riskerar inte heller att skicka till någon som är avliden.

Bisnode hjälper er också med kampanjanalyser. Hur funkar det?

– För att utskicken i så stor utsträckning som möjligt ska nå människor som har intresse av att ge, hjälper Bisnode oss att göra kostnads- och intäktseffektiva urval. Det kan handla om att analysera utifrån kategorier som ålder, kön och inkomstuppgifter. Kunskapen gör oss smartare inför nästa kampanj och gör det lättare att rikta oss till både gamla och nya givare på effektivast sätt. Ju säkrare analys Bisnode kan ge oss, desto bättre resultat kan vi uppnå. När urvalen har hög kvalitet lyckas vi med två saker: vi når människor som i högre utsträckning ger gåvor till Hjärnfonden och vi sparar både pengar och miljö. Det ger mer pengar till forskningen! ■

Text: Gabriella Sköldenberg. Bild: Getty images.

Ladda ner

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode