Menu

Personuppgifter hos Bisnode

Bisnode tillämpar Bisnodes koncernövergripande Integritetspolicy med utgångspunkt i publicistiska värderingar.

Bisnode värnar om den enskildes behov av personlig integritet genom att:

 • inneha ett branschregister och konsumentregister med fastställda ändamål, för marknadsföring och i syfte att underlätta kontakter i näringslivet och med konsument
 • behandla adekvata och relevanta personuppgifter om fysiska personer som är befattningshavare och som redan offentliggjorts genom matriklar, hos Bolagsverket, genom SCB eller som genom sitt arbete anmälts direkt till Bisnode,
 • inte behandla integritetskänsliga personuppgifter,
 • inneha en aktiv NIX funktion, dvs. varje registrerad äger rätt att avböja direkt marknadsföring,
 • kräva att DM utskick med personuppgifter som inhämtas från Bisnode alltid anger Bisnode som adresskälla,
 • inte lämna ut uppgifter om Bisnode misstänker att dessa kan komma att användas i strid mot av Bisnode fastställda ändamål och därigenom eller på annat sätt kan skada den enskildes integritet,
 • informera aktivt om behandlingen på enkäter, direkt genom egna och andras DM utskick och indirekt genom annonser och på Internet,
 • ha en hög och modern teknisk säkerhet vid behandlingen av personuppgifter,
 • inneha en snabb och effektiv kundservice för att uppdatera, rätta, blockera eller utplåna personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga,
 • inneha rutiner för behandlingsutdrag,
 • ha utsett ett kvalificerat personuppgiftsombud

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode