Menu

Koppla dokument från Excel till Word

Skapa och skriv ut etiketter. Nedanstående hjälp visar hur du kan koppla din Excelfil från Bisnode till Word. Stegen kan skilja sig åt beroende på om du sitter på PC eller MAC samt vilken version av Office eller liknande du har.

Skapa etiketter från en Excelfil

Spara filen i Excelformat på din dator.
Bestäm vilka kolumner från Excel (t.ex. Enhetsnamn 1, Förnamn etc.) du önskar få
in på dina etiketter.
Öppna Word.
Klicka på Verktyg – Brev och Utskick – Koppla Dokument (se bild nedan).

Bild till leveransvillkor Bisnode Marknad

Du kommer nu in i en steg-för-steg guide i 6 steg.

Steg 1 av 6 – Välj dokumenttyp

I steg 1 av 6 ska du välja dokumenttyp Etiketter (se bild nedan).

Koppla dokument från excel

 

Klicka framåt till steg 2 av 6.

Steg 2 av 6 – Välj startdokument

I steg 2 av 6, klicka på Etikettalternativ och välj vilken typ av etiketter du önskar skapa (se bild nedan).

 

Koppla dokument från excel

Klicka framåt till steg 3 av 6.

Steg 3 av 6 – Välj mottagare

Nu ska du infoga din Excelfil med adressinformation.
Klicka på Bläddra och leta upp din fil. Välj denna.

Koppla dokument från excel

När du lagt in din fil, kommer det att se ut så här på din skärm:

Koppla dokument från excel


Du kan sortera din fil på t.ex. postnummer eller efternamn genom att klicka på rubrikerna.
Tryck OK.
Klicka framåt till steg 4 av 6.

Steg 4 av 6 – Ordna etiketterna

Nu ska du föra in de rubriker du vill ha på dina etiketter.
Vill du ha in Enhetsnamn först, klicka på ”Fler objekt” välj från listan.
Markera det du önskar.
Välj Infoga.
Välj stäng (Avbrytknappen nedan blir Stäng när du klickat på Infoga).

Koppla dokument från excel

För att mata in en ny rad för att få in t.ex. Personens Förnamn, ta Enter.
Upprepa proceduren enligt ovan, för in de fält du önskar.
Glöm inte att uppge adresskälla.

När du är klar kan det se ut så här:

koppla dokument från excel

Klicka på ”Uppdatera alla etiketter”.
Alla ”Nästa post” fylls då på samma sätt som i exemplet ovan.
När du är färdig klicka framåt till steg 5 av 6.

Steg 5 av 6 – Förhandsgranska etiketterna

Här kontrollerar du så att allt ser ut som du tänkt dig.
OBS! Du kan enbart se första sidan.
För att göra allt klart och koppla alla etiketterna, gå vidare till steg 6.

Steg 6 av 6 – Slutför koppling av dokument

koppla dokument till excel

Välj nu Redigera enskilda etiketter.
Du får då upp en ruta som säger ”Koppla till nytt dokument”.
Markera rutan ”Välj alla”.
Tryck OK.
Ett nytt dokument öppnas med samtliga poster kopplade.
Klart att skriva ut dina nya etiketter.

Spara gärna en kopia av ditt dokument.
Lycka till!

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode