Menu
Våra källor

All information analyseras utifrån en mängd olika beslutsregler

Bisnodes kreditrating baseras på officiell information med källor från bland annat Bolagsverket, Skatteverket, SCB, Kronofogden och Lantmäteriet. All information analyseras sedan utifrån en mängd olika beslutsregler.

 

Våra källor är de offentliga registren hos:

Information om konsumenterFrekvens
Namn och adress – Skatteverket via SPAR 5 ggr/vecka
Civilstånd – Skatteverket via SPAR 5 ggr/vecka
Taxerad inkomst – Skatteverket 4 ggr/år
Taxerad inkomst, omräkningar – Skatteverket 2 ggr/månad
Fastighetsuppgifter (taxeringsuppgift) – Skatteverket 1 gg/år
Äktenskapsregistret – Skatteverket. Anmälan om bodelning och anmälan om äktenskapsförord. 2 ggr/månad
Ekonomisk förvaltare förordnad – Tingsrätt via Post- och Inrikes tidningar (PoIT) 5 ggr/vecka
Förkommen ID-handling – Egen registrering Löpande
Skuldsanering – Kronofogden  5 ggr/vecka
Skuldsaldo – Kronofogden  1 gg/vecka
Betalningsanmärkningar, skatter och allmänna avgifter –  Kronofogden 5 ggr/vecka
Betalningsanmärkningar, tredskodomar – Tingsrätt 5 ggr/vecka
Betalningsanmärkningar, konkursansökningar – Tingsrätt och Kronofogden 5 ggr/vecka
Betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden – Kronofogden 1 gg/vecka
Betalningsanmärkningar, utmätningåtertaget gods – Kronofogden 5 ggr/vecka
Näringsförbud – Tingsrätten via Bolagsverket  5 ggr/vecka
Kreditengagemengsuppgifter (beviljade lån/krediter) – Bank, kreditmarknadsbolag och kontokortsföretag Varannan månad
Konkurser och konkursförvaltare – Kronofogden och  PoIT 5 ggr/vecka
Ställda frågor och frågeställare Löpande
Fastighetsuppgifter (lagfart, köpeskilling etc.) – Lantmäteriet 5 ggr/vecka


Information om företagFrekvens
Aktiebolag 5 ggr/vecka
Styrelse, VD i aktiebolag – Bolagsverket 5 ggr/vecka
Revisorer i aktiebolag – Bolagsverket 5 ggr/vecka
Näringsgrenstillhörighet (SNI) – SCB 1 gg/vecka
Händelseuppgifter i aktiebolagsuppgifter (ej beslutade ärenden i Bolagsverkets diarium) – Bolagsverket 5 ggr/vecka
Årsredovisningar aktiebolag – Bolagsverket 5 ggr/vecka
Årsredovisningar koncern – Bolagsverket 5 ggr/vecka
Nyckeltal för olika branscher och storleksklasser – Egna beräkningar  1 gg/år
Koncernstruktur, årsredovisningar, Bolagsverket samt källor som tidningsklipp och enkäter  5 ggr/vecka
Handels- & kommanditbolag; nya och avregistrerade, firmatecknare, delägare, prokurist, parallell- och bifirma – Bolagsverket 5 ggr/vecka
Andra företagsformer – SCB BASUN 1 gg/vecka
Juridisk person/enskild firma; telefon och adresser – SCB 1 gg/vecka
Enskilda näringsidkare – SCB BASUN 1 gg/vecka
Reg. för moms – Skatteverket 5 ggr/vecka
Reg. för F-skatt – Skatteverket 5 ggr/vecka
Reg. för arbetsgivaravgift – Skatteverket 5 ggr/vecka
Omsättningsintervall (beräknad uppgift baserad på redovisad moms) – SCB
Kvartalsvis
Företagsinteckningar – Bolagsverket 5 ggr/vecka
Betalningsindex Varje vecka
Skuldsaldo – Kronofogden 1 gg/vecka
Företagsrekonstruktion och rekonstruktör – Kronofogdenoch tingsrätt via PoIT 5 ggr/vecka
Konkursborgenärer (oprioriterade konkursfordringar) – Konkursförvaltare/tillsynsmyndighet 1 gg/vecka
Konkurser och konkursförvaltare – Kronofogden och tingsrätt via PoIT 5 ggr/vecka
Betalningsanmärkningar, skatter och allmänna avgifter – Kronofogden 5 ggr/vecka
Betalningsanmärkningar, tredskodomar – Tingsrätt 5 ggr/vecka
Betalningsanmärkningar, konkursansökningar – Tingsrätt och Kronofogden 5 ggr/vecka
Betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden – Kronofogden 1 gg/vecka
Betalningsanmärkningar, utmätning/återtaget gods – Kronofogden 5 ggr/vecka
Ställda frågor och frågeställare Löpande
Sökt/prövad kredit – Egna kunder Löpande
Fastighetsuppgifter (lagfart, köpeskilling etc.) – Lantmäteriet 5 ggr/vecka
Fastighetsuppgifter (taxeringsuppgift) – Skatteverket 1 gg/år
Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Inside sales
Inside sales


08-410 044 14
kksmb@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode