Menu
Databas

Teledata

Bisnode har sedan många år samlat in teledatauppgifter i form av abonnentuppgifter från över 80 stycken teleoperatörer på den svenska marknaden. Uppgifterna förädlas och sammanställs i en databas som förmedlas till bland annat Hitta.se och SOS Alarm för nummerupplysningsändamål.

Databasen innehåller uppgifter om både fasta och mobila telefonabonnemang för privatpersoner och företag. Uppgifterna uppdateras löpande och i genomsnitt sker cirka 100 000 förändringar varje dygn med information direkt från teleoperatörerna. Informationen uppdateras och förädlas vidare bland annat med hjälp av Postens basregister, namnlistor, personnummersättning mot SPAR, markering av avlidna samt spärrar från Bisnodes kundtjänst.

Lagstöd

Informationen samlas in och sammanställs med stöd av LEK (Lagen om Elektronisk Kommunikation). Lagen övervakas av PTS (Post och Telestyrelsen). Du hittar mer information om LEK på PTS hemsida www.pts.se

Vill du inte finnas med?

Vill du inte visa dina abonnentuppgifter så är det bäst att du tar direktkontakt med din teleoperatör som kan spärra dina uppgifter för vidareförmedling och visning i olika sammanhang. Du är förstås välkommen att kontakta oss men då spärras dina uppgifter endast i vår databas och inte i andra databaser som bedriver nummerupplysningsverksamhet. Därför rekommenderar vi dig att i första hand ta kontakt med din teleoperatör.

Fakta

Antal fasta abonnemang:

  • Privat ca 2 630 000
  • Företag ca 550 000

Antal mobila abonnemang:

  • Privat ca 6 290 000
  • Företag ca 1 700 000

Kontakt

Har du frågor om vilka uppgifter vi har om dig eller hur vi använder din information kontaktar du oss på info@bisnode.com eller på tel 08-558 059 00.

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode