Menu
Enkäter

Parad

För att kvalitetssäkra informationen i vår databas, Parad, skickar vi ut en stor mängd enkäter, både postalt och elektroniskt. Mottagare av enkäten är olika befattningshavare inom hela Sveriges näringsliv och offentlig sektor.

Rätt information i Parad = relevanta erbjudanden
Det är helt kostnadsfritt att vara med i Parad. Om alla uppgifter om dig och ditt företag är korrekta, ökar träffsäkerheten på de utskick som du erhåller. Med andra ord får du relevanta erbjudanden som är kopplade till din verksamhet och till rätt beslutsfattare.

Ditt företag syns i branschen!
Kontrollera att företaget är med i rätt målgrupp och bransch. Då visas det upp på ett korrekt sätt bland övriga aktörer och konkurrenter som visas upp i vår databas.

Om PARAD
Bisnodes databas, Parad, är ett heltäckande register och innehåller uppgifter om Sveriges beslutsfattare, företag och förvaltning. 1 020 000 företag, arbetsställen, organisationer och myndigheter finns i registret som innehåller namn, titel och adress till mer än 1,8 miljoner beslutsfattare. Parad uppdateras dagligen från en mängd olika källor som SCB, postala och elektroniska enkäter, matriklar, dags- och fackpress samt Bizbook. Parad är därför unikt aktuellt, oavsett vilken marknadsinformation du söker. Företagen är indelade efter bransch som till exempel tillverkningsindustri. Varje bransch är sedan indelad i sektorer, exempelvis kemisk industri. Sektorerna är i sin tur indelade i produktområden, som läkemedel, industrigas, sprängämnen med mera. Företagen är också indelade i nio olika storleksklasser. För varje företag finns dessutom personnamn på beslutsfattarna. Den offentliga sektorn är indelad på liknande sätt.

Vanliga frågor

Varifrån kommer informationen som finns på enkäten?
Källan till den information som vi använder är offentlig information som vi hämtar från SCB och Bolagsverket. Utöver den informationen samlar vi in information via enkäter, webbsidor, affärspress, branschorganisationer, matriklar, www.bizbook.se etcetera.

Kostar det något att vara med i Parad?
Nej, det är helt kostnadsfritt.

Vilka företag finns med i Parad?
Vi har alla Sveriges företag, organisationer, myndigheter, kommuner och landsting i vår databas.

Måste man vara med i Parad?
Vi har alla företag, kommuner och landsting i vår databas, men om ni inte vill vara med kan vi spärra er. Se nedan mer information om hur du spärrar ditt företag.

Hur kvalitetssäkrar Bisnode sitt data?
Genom att löpande skicka ut enkäter och bevaka våra övriga informationskällor. Vi gör cirka 10 000 uppdateringar per dag i Parad.

Det står fel adress i enkäten. Varifrån kommer den informationen?
Grundkällan för våra adresser är SCB. För att säkerställa att SCB:s adresser är korrekta så skickar vi bland annat ut enkäter till företag. Om vi identifierar en felaktig adress så görs en uppdatering i vår databas. För att ändra hos SCB måste ni ta en direktkontakt med dem.

Ni vill ha min e-postadress, får man sälja e-postadresser?
Det är lagligt att skicka obeställd e-postreklam så som erbjudanden och inbjudningar med mera till aktiebolag, stiftelser och andra juridiska personer. Det betyder att det är lagligt att skicka e-post till beslutsfattare.

Det är däremot förbjudet att skicka obeställd e-postreklam till privatpersoner och enskilda firmor. Liknande regler gäller inom hela EU, både för e-postreklam, reklam via fax, sms, mms och automatiska uppringningar.

Jag har bett om att bli spärrad i Parad. Hur fungerar det?
En så kallad reklamspärr betyder att vi inte får sälja din adress till företag som söker nya kunder. Du finns inte heller med i olika katalogtjänster som till exempel Bizbook. Däremot kan Bisnode använda din adress för att uppdatera andra företags kunddatabaser. Spärren är giltig i 3 år.

Jag har en reklamspärr i Parad, men blir ändå kontaktad av företag.
Kunder som köper av Bisnode har rätt att använda  informationen de köper i tre månader vilket gör att om du spärrar dig idag kan våra kunder ändå använda din adress i tre månader.

Hur har ni fått tag i min e-postadress?
Antingen genom en offentlig källa så som SCB eller Bolagsverket eller genom en enkät eller en webbsida.

Kontakt

Har du andra frågor kring varför just du har fått en enkät eller hur vi använder din information kontaktar du oss på redaktionen.se@bisnode.com eller 08-519 11 550.

Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode