Menu
Datainsamling och källor

Så samlar vi in informationen

Vi tar dagligen emot information från ett stort antal leverantörer, såväl statliga som privata. Men vilken information handlar det om?

Med fokus på hög tillgänglighet och flexibilitet ser vi till att vi levererar rätt information för ditt behov som kund.

RÅDATA

Rådata är data som tas direkt från en källa och inte har bearbetats. Det kan handla om obehandlad statistik, till exempel offentlig information, till en undersökning. Datat kan sedan behandlas av ett datorprogram eller genom manuell analys och bearbetning. Olika rådatabaser används för olika syften och vid olika tidpunkter.

Vi synkroniserar mottagning av informationen från ett hundratal leverantörer. Eftersom vi kan samordna våra inköp av information uppnår vi stordriftsfördelar som kommer dig som kund tillgodo. Genom åren har vi byggt upp ett stort kunnande om information och databaser.

Exempel på rådatakällor: Transportstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, egen enkätverksamhet.

Bearbetning och förädling av data

Bearbetning innebär att vi tar ett redaktionellt ansvar för datat och förädlar dess kvalitet. Datakvalitet är viktigt för oss på Bisnode. Begreppet datakvalitet omfattar aktualitet, täckning, teknisk kvalitet och inte minst användningsområden.

Tack vare många års erfarenhet har vi kunskap om hur datat ska bearbetas, både maskinellt och manuellt, för att kunna ge den kunskap och insikter som våra kunder söker. Hur vi bearbetar datan beror mycket på kvaliteten på indatan.

Paketering av data

I vissa fall hjälper vi våra kunder att sätta samman data för ett specifikt behov. I andra fall levererar vi hela informationsmängden och löpande uppdateringar av datat.

Vi har stora kunskaper om data i allmänhet och förädling av data i synnerhet. Det gör att vi tillsammans med våra kunder kan skapa informationsmängder som inte finns färdiga att köpa som standardprodukter.

Leverans av data

Vi levererar information till våra kunder på ett flertal olika sätt, allt från urval till hela datamängder och löpande uppdateringar eller i form av olika typer av online-lösningar.

Sammansatta och bearbetade leveranser finns i flera varianter. Datamängderna skapas utifrån befintliga inleveranser, där vi slår ihop information och lägger på logik.

Skriv ut

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Inside sales
Inside sales


08-410 044 14
kksmb@bisnode.com

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode