Menu
Kontakt & hjälp

Vanliga frågor för privatpersoner

Nedan följer vanliga frågor för dig som privatperson. Hittar du inte svaret på din fråga kan du kontakta vår kundservice på kredit.se@bisnode.com alternativt ringa på 08-519 013 60.

Jag har blivit utsatt för bedrägeri eller försök till bedrägeri hur gör jag?

1. Varför ska jag anmäla förlust av ID-handling till Bisnode?

Notering om förlorad ID-handling i Bisnodes register läggs in för att försöka motverka eventuella bedrägeriförsök.

En notering om förlorad ID-handling gäller endast i kreditupplysningssammanhang. Det är inte en generell spärr av ID-handlingen eller personnumret. Noteringen framgår i våra kreditupplysningar för att en eventuell kreditgivare ska kunna uppmärksamma om en obehörig person använder sig av den förlorade ID-handlingen.

För att registrera förlorad ID-handling ringer du till vårt talsvar på telefon 08–470 34 92 och följer instruktionerna som ges. För det krävs det att du har en tonvalstelefon. När noteringen är registrerad skickas en bekräftelse ut automatiskt till din folkbokföringsadress. Bekräftelsebrevet ska sparas då det även fungerar som en hävningsblankett i de fall du vill ta bort noteringen.

En registrerad notering om förlorad ID-handling finns kvar i Bisnodes register i fem år om du inte själv väljer att ta bort noteringen. För att ta bort noteringen krävs att hävningsblanketten fylls i, undertecknas av dig själv samt returneras per post till oss.
Adress:
Bisnode Kredit AB
Kundservice
Box 1396
169 93 Solna

2. Jag har blivit utsatt för bedrägeri eller försök till bedrägeri, vad gör jag?

Bedrägerispärr
Om du blivit utsatt för bedrägeri eller bedrägeriförsök har du möjlighet att kostnadsfritt spärra ditt personnummer hos nedan angivna kreditupplysningsföretag. Någon möjlighet att lägga en spärr i förebyggande syfte finns inte. Genom att spärra ditt personnummer försvårar du för nya bedrägerier.

Gör så här:
Ring något av nedan angivna kreditupplysningsföretag. Efter att du varit i kontakt med oss spärrar vi din kreditupplysning i två veckor, spärren förhindrar att det går att ta en kreditupplysning på dig.

För att ha spärren under längre tid måste du inom två veckor från din kontakt skicka kopia av din polisanmälan och ett brev till det kreditupplysningsföretaget du kontaktat där du talar om att du inte vill att vi ska lämna kreditupplysningar om dig. När vi fått in polisanmälan och ditt brev förlänger vi bedrägerispärren upp till fem år. Du kan själv närsomhelst begära hävning av din bedrägerispärr.

Om du önskar kommer det kreditupplysningsföretag som du kontaktat att meddela övriga företag på listan som då lägger en spärr på dig även i sina register. Detta kommer att ske inom en timme. På detta sätt försvårar du ytterligare för nya bedrägerier.

För att häva spärren kontaktar du åter något av de angivna kreditupplysningsföretagen. Du kommer då få en hävningsblankett skickad till dig som du får fylla i och returnera. Hävningsblanketten kommer att skickas till din folkbokföringsadress eller särskild postadress som finns angiven hos folkbokföringen.

Kreditupplysningsföretag:
Bisnode Kredit AB, 08-519 013 60 kredit.se@bisnode.com 
Creditsafe i Sverige AB 
Decidas Info AB
Syna AB 
UC AB

Säkerställ att du är folkbokförd på rätt adress:
Svensk Adressändring  0771- 97 98 99

Skatteverket  0771-567 567

Spärra ditt bankkort: 
Handelsbanken Sverige: 020-41 12 12 Utlandet: +46 8 411 21 22
SEB SEB:s kort, Sverige: 08-14 72 00 Utlandet: +46 8 14 72 00  Eurocard, Sverige:08-14 67 67 Utlandet: +46 8 14 67 67  
Swedbank Sverige: 08-411 10 11 Utlandet:  +46 8 411 10 11
Nordea Sverige: 08-402 57 10 Utlandet: +46 8 402 57 10

Har du fått en kreditupplysning eller har frågor om den?

1. Får vem som helst beställa en kreditupplysning på mig?

Det krävs ett legitimt skäl att beställa en kreditupplysning på en privatperson enligt 9§ i kreditupplysningslagen. Det kan till exempel vara att du vill hyra en bostad, ansöka om lån, ska köpa något i en affär eller på internet som ska faktureras eller avbetalas. Det kan även vara en affärsförbindelse, exempelvis med en hantverkare vid renovering av din bostad.
Läs mer på Datainspektionens hemsida.

2. Vem har beställt en kreditupplysning på mig?

På den upplysningskopia du har fått framgår vem som har beställt upplysningen. Det är alltid kreditgivaren (företaget) som avgör om en kredit ska beviljas eller inte. Kreditgivaren behöver inte ditt medgivande för att beställa en upplysning. Det krävs däremot ett legitimt skäl, giltig anledning, för att kunna beställa en upplysning på en privatperson. Legitimt skäl finns om du har ansökt om lån, köpt något på kredit, avbetalning eller liknande. Om du har fått ett meddelande via sms, brev eller e-post kan du logga in på www.minupplysning.se och få veta vem som har tagit kreditupplysningen på dig och vilken information de har fått.

3. Vem har rätt att ta en kreditupplysning på mig?

När du köper en vara eller tjänst på kredit har företaget du köper av rätt att beställa en kreditupplysning på dig. Bestämmelser kring kreditupplysning framgår av kreditupplysningslagen. Enligt lag krävs alltid en giltig anledning för att ta del av en kreditupplysning om en privatperson och det ska alltid sändas en kopia på upplysningen till personen.

4. Jag har fått en upplysningskopia och anser att legitimt skäl inte funnits, vad gör jag?

Om någon har tagit en kreditupplysning på dig och du anser att legitimt skäl inte funnits, kan du anmäla det till vår kundservice på kredit.se@bisnode.com alternativt via telefon 08–51 90 1360. Vi utreder alltid alla anmälningar.

5. Varför har ni tagit en kreditupplysning på mig?

På din kopia står det vilken av våra kunder som har tagit upplysningen på dig. Bisnode står för informationen. Anledningen till att någon tagit en upplysning på dig kan vara att du tecknat ett nytt elavtal eller telefonabonnemang, eller handlat mot faktura. Kontakta företaget som står som frågeställare för mer information om varför de tagit en kreditupplysning på dig. Om du har frågor om innehållet i upplysningen kan du mejla oss på kundservice@bisnode.com

6. Varför fick jag avslag på min kreditansökan?

Avslag på en kreditansökan kan grunda sig på olika saker. Betalningsanmärkningar kan vara en sådan orsak men även inkomst eller din ålder. För att få information om varför kredit inte beviljats måste du kontakta det företag där du sökt kredit. Det är alltid kreditgivaren (företaget) som har beställt kreditupplysningen som svarar på orsak till avslag.

Har jag några betalningsanmärkningar eller ett aktuellt skuldsaldo?

1. Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning betyder att företaget eller personen inte har betalat sin skuld i tid. För att en obetald skuld ska bli en betalningsanmärkning måste den inlämnas till Kronofogden och fastställas. Kronofogden delger företaget eller personen skulden och meddelar ett utslag, skulden är därmed fastställd. Om en protest inkommer till Kronofogden överlämnas ärendet till tingsrätten för fortsatt hantering. Obetalda skatter och avgifter behöver inte delges, har skulden överlämnats till Kronofogden är skulden restförd och kreditupplysningsföretagen har noterat en betalningsanmärkning. En anmärkning kan betyda svårigheter att få kredit beviljad. 

Skillnaden mellan en betalningsanmärkning och en skuld är att skulden fastställs hos kronofogden medan en betalningsanmärkning fastställs hos kreditupplysningsbolagen när dem mottagit informationen om en skuld.

2. Har jag några betalningsanmärkningar?

I ett registerutdrag kan du se om du har några betalningsanmärkningar. Som privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt beställa ett registerutdrag på dig själv. Efter beställning skickas registerutdraget till din folkbokföringsadress inom 10 arbetsdagar. Kontakta kundservice för mer information.

3. Jag anser att en betalningsanmärkning eller annan information som finns noterad på mitt personnummer är felaktig.

För att bedöma om en uppgift är felaktig eller missvisande måste man utgå från vad som gällde vid den tidpunkt då anmärkningen eller informationen tillkom. När Bisnode beslutar i dessa ärenden utgår vi från Datainspektionens anvisningar. För att få veta mer om när en betalningsanmärkning anses som missvisande hänvisar vi till Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se och Frågor & Svar.

För att vi ska kunna utreda om den information som du anser är felaktig eller missvisande ber vid dig skicka e-post på kredit.se@bisnode.com.
Du kan som alternativ också skicka ett brev till oss där du beskriver händelsen och skickar med de handlingar som styrker din uppfattning.
Adress:
Bisnode Kredit AB
Utredningen
169 93 Solna

4. Hur gör jag för att få bort en felaktig betalningsanmärkning?

För att ta bort en felaktig betalningsanmärkning kan du vända dig till vår utredningsavdelning via e-post: utredning@soliditet.se. Bifoga underlag som visar varför betalningsanmärkningen är felaktig. Efter utredning återkommer vi med beslut. Information om missvisande betalningsanmärkningar kan du finna på www.datainspektionen.se.

5. Hur lång tid är en anmärkning registrerad?

Betalningsanmärkning på privatpersoner visas i registret i tre år. Uppgift om skuldsanering visas i registret under den tid som skuldsanering pågår, normalt fem år.

6. Vilka betalningsanmärkningar registrerar Bisnode?

Följande betalningsanmärkningar registrerar Bisnode:

  • Utslag av Kronofogdemyndigheten i mål om betalningsföreläggande, det vill säga ett beslut där kronofogdemyndigheten har fastställt att någon är betalningsskyldig eftersom personen eller bolaget inte har protesterat mot ett krav.
  • Restförda skatter och avgifter.
  • Utmätningsförsök.
  • Tredskodom från tingsrätten, det vill säga när tingsrätten har dömt i ett mål därför att ena parten har uteblivit från en förhandling eller inte har besvarat en stämning med sakliga argument.
  • Konkurser.
  • Beslut om skuldsanering.
  • Ansökan om betalningsföreläggande (registreras endast på företag).

7. Vad innebär sekretess i Kronofogdens databas?

Ett enstaka krav från stat eller kommun (så kallade A-mål) kan beläggas med sekretess om skulden betalas innan Kronofogden beslutat att vidta åtgärder i målet. Då tas också anmärkningen bort i kreditupplysningsregistret. Sekretess gäller under förutsättning att det sedan två år tillbaka inte finns något mål hos Kronofogden. Sekretessen bryts om ett nytt mål inkommer inom två år.

Övriga frågor

1. Vilka uppgifter har Bisnode gällande min inkomst?

Bisnode hämtar uppgift om taxerad inkomst från Skatteverket. Uppdatering sker en gång per år efter det att Skatteverket slutligen har fastställt din taxering. Taxeringsuppgifterna visar din taxerade inkomst för det föregående året. Till exempel, den inkomst som du har haft under år 2013 taxeras du för år 2014. Under året får Bisnode också uppdateringar vad det gäller omprövade taxeringsbeslut.

2. Varifrån kommer uppgiften om mitt fastighetsinnehav?

De uppgifter som vi har om ägare av fastighet är dels lagfaren ägare, där vi får ny information dagligen, och dels taxerad ägare, där informationen kommer årligen på grund av att det följer taxeringen. Beroende på varifrån informationen hämtas kan uppgifterna skilja sig åt. Den som står som senast taxerad ägare behöver inte vara den som nu är lagfaren ägare. För information om var uppgifterna i kreditupplysningen har hämtats kan du vända dig till kundservice@bisnode.com.

3. Varför har jag har fått ett sms eller ett mejl från Min Upplysning?

När du har fått ett meddelande från www.minupplysning.se innebär det att någon har tagit en kreditupplysning på dig. När du loggar in på minupplysning.se ser du den exakta kopian som lämnats ut. Där kan du se namnet på frågeställaren, den person eller det företag som har beställt upplysningen. Ett konto på minupplysning är kostnadsfritt.

4. Hur spärrar jag mig för direktmarknadsföring i Bisnodes register?

Vill du inte ta emot direktmarknadsföring så kan vi hjälpa till med att spärra dig i vårt register, MIA marknadsinformation. På www.mia.bisnode.se hittar du mer information om hur du spärrar dig.

Bisnode följer givetvis gällande lagstiftning samt rekommendationer och etiska regler från SWEDMA, bransch- och intresseorganisationen för företag och organisationer som arbetar med direkt eller interaktiv marknadsföring. Vill du spärra dig från direktmarknadsföring från andra aktörer på marknaden hänvisar vi till NIX telefon och NIX adresserat.

5. Jag har fått reklamutskick där det står att min adress är hämtad från ett register kallat ”MIA”, är det ni?

MIA är ett internt servicebolag som har till uppgift att leverera information till andra bolag inom Bisnodekoncernen.

MIA tillhandahåller namn och adressuppgifter avseende privatpersoner till bolag inom Bisnodekoncernen. Uppgifterna används bland annat för direktmarknadsföring.

När namn och adress tagits ut från vår databas står det alltid ”Källa MIA” angivet på försändelsen.

Vill du inte ta emot direktmarknadsföring så kan vi hjälpa till med att spärra dig i vårt register. Kontakta oss då på +46 (0) 20 529 292 eller på mia.se@bisnode.com eller läs mer på www.mia.bisnode.se.

6. Jag är Nixad sedan tidigare, varför måste jag göra det igen?

Då Nix-telefon är en nummerbaserad spärr så finns det ingen koppling mellan ett abonnemang och andra abonnemang. Så som Nix-telefon är uppbyggd krävs spärr av samtliga abonnemang som man har.

För ytterligare frågor hänvisar vi direkt till Nix frågor och svar: www.nixtelefon.org.

Jag hittar inte svaret på min fråga, vad gör jag då?

Fyll i din ärendebeskrivning här »

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode