Menu
Om Bisnodes löfte och ambition

Utan frågor och svar stannar världen

Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet och korrekta svar innan man kan fatta beslut och agera med kraft.

Det är det här som är vår drivkraft på Bisnode. Att hjälpa människor hitta rätt svar. Vårt företag är fyllt av människor som är nyfikna, öppna och drivna. Människor som i sina olika yrkesroller brinner för en enda sak: att vara länken mellan all information som finns och insikterna våra kunder behöver för att kunna fatta smarta beslut.

Bisnodes etiska riktliner i korthet

Vårt samhälle är beroende av att information och kunskap kan flöda fritt. Här spelar Bisnode en nyckelroll. Vårt arbete för med sig både ansvar och skyldigheter som rör individens behov av integritet.

Vi agerar enligt följande principer:

  • Vi väger alltid allmänhetens intresse mot individens behov av personlig integritet.
  • Vi försäkrar oss om, så långt det går, att informationen vi samlar in är korrekt, relevant och aktuell.
  • Vi vidtar kontinuerligt åtgärder för att förhindra spridning av information till aktörer som inte lever upp till Bisnodes principer.
  • Vi låter inte kortsiktiga vinstintressen gå före vår respekt för människors privatliv.
  • Vi utvärderar och svarar på alla synpunkter och åsikter som rör vår hantering av integritetsfrågor.
Skriv ut

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode