Menu

Nästa generation av kunddata

Inom telekombranschen är konkurrensen om slutkunderna hård och att behålla existerande kunder är inte lätt.

Kunder blir mer och mer rörliga och att förutspå deras köpbeteende är svårt. Att titta på kön, ålder, inkomst och panelbaserade deskriptioner räcker inte. För att kunna vara konkurrenskraftig och relevant för varje kund så måste telekombolagen kunna se på djupare och mjukare värden. Vilken livsfas kunden befinner sig i, hur dess hushåll ser ut och vilken köpkraft kunden har är några av de kriterier som talar om hur man ska kommunicera med kunden, vilka produkter som är relevanta och när i tiden det är aktuellt. Exempelvis så finns det tydliga köpfönster för bredband som öppnas och stängs för hushållen.  

Vi kan visa dig hur kombinationen av er egen data och Bisnodes datalösningar förvandlas till värdefulla insikter som hjälper er att kommunicera rätt produkt till rätt kund vid rätt tillfälle. 

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode