Menu

Nästa generation av kunddata

Inom energibranschen är konkurrensen om slutkunderna hård och att behålla existerande kunder är högsta prioritet.

Många energibolag upplever att det är svårt att attrahera nya kunder även om kunderna vill byta leverantör. Att kommunicera rätt budskap med rätt timing har blivit den heliga graal för energiföretag. Att titta på kön, ålder, inkomst och panelbaserade deskriptioner räcker inte. För att kunna vara konkurrenskraftig och relevant för varje kund så måste energibolagen kunna se på djupare och mjukare värden. Kundens personlighet, vilken livsfas kunden befinner sig i, hur dess hushåll ser ut och vilken köpkraft kunden har är några av de kriterier som talar om hur man ska kommunicera med kunden och när i tiden det är aktuellt. När öppnas och stängs exempelvis köpfönster för nytt elavtal? 

Vi kan visa dig hur kombinationen av er egen data och Bisnodes datalösningar förvandlas till värdefulla insikter som hjälper er att kommunicera med rätt budskap vid rätt tillfälle. 

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode