Menu
Vinkki: Bisnode-kiinteistöt -palvelu

Tiesitkö tätä MML:n asiakirjoista?

Olemme avanneet tässä muutamalla lauseella Bisnode-kiinteistöt -palvelun kautta saatavien Maanmittauslaitoksen asiakirjojen sisällöt.

Lainhuutotodistus

Lainhuutotodistuksella osoitetaan omistusoikeus. Asiakirja voidaan pyytää voimassa olevasta rekisteriyksiköstä, määräalasta tai erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta.

Rasitustodistus

Rasitustodistukseen saadaan rekisteriyksiköstä, määräalasta, erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta ja laitoksesta rasitustodistusta vastaavat tiedot. Lakanneista kohteista saadaan vain kohteen perustiedot.

Rasitustodistus voidaan pyytää voimassa olevasta rekisteriyksiköstä, määräalasta, erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta tai kirjaamisvelvollisuuden piiriin kuuluvasta erityisestä oikeudesta, jolle on annettu laitostunnus.

Kiinteistörekisteriote

Otteella esitetään kiinteistörekisterin tietoja määräalasta tai erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta. Ote voidaan tulostaa voimassa olevasta tai lakanneesta määräalasta tai erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta. Asiakirja voidaan pyytää rekisteriyksiköstä tai määräalasta.

Kiinteistörekisterin karttaote

Kiinteistörekisterin karttaotteen voi pyytää vain yhdestä kohteesta (rekisteriyksikkö) kerrallaan.

Yhteystiedot

Tulosteella esitetään rekisteriyksikön tai määräalan lainhuudon saajien ja laitosten vuokralaisten yhteystiedot.
Asiakirja voidaan pyytää rekisteriyksiköstä, määräalasta tai erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta.

Muodostumisketju eteenpäin

Tulosteella esitetään rekisteriyksikön koko muodostumisketju eteenpäin: ketjun muodostumistoimenpiteet ja rekisteriyksiköstä suoraan tai sen määräaloista muodostuneet rekisteriyksiköt. Lisäksi esitetään muodostumisketjun voimassa olevien rekisteriyksiköiden erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet. Muodostumisketju eteenpäin voidaan esittää myös vain annetusta päivämäärästä lähtien. Tuloste voidaan tulostaa voimassa olevasta tai lakanneesta rekisteriyksiköstä. Asiakirja voidaan pyytää yhdestä rekisteriyksiköstä kerrallaan.

Muodostumisketju taaksepäin

Tulosteella esitetään rekisteriyksikön koko muodostumisketju taaksepäin: ketjun muodostumistoimenpiteet, muodostajarekisteriyksiköt, muodostajamääräalat ja niiden sijaintirekisteriyksiköt. Muodostumisketju taaksepäin voidaan esittää myös vain annettuun päivämäärään asti. Tuloste voidaan tulostaa voimassa olevasta tai lakanneesta rekisteriyksiköstä. Asiakirja voidaan pyytää yhdestä rekisteriyksiköstä kerrallaan.

Tulosta

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode