Menu
Bisnoden

Integroitavat palvelut & WSDL-kuvaukset

Kun yritys tarvitsee liikeinformaatiota huomattavia määriä sen manuaalinen kerääminen kannattaa kyseenalaistaa. Valmiiden rajapintaratkaisujen avulla voit helposti hakea haluamiasi tietokokonaisuuksia automaattisesti Bisnoden tietokannasta ja viedä ne suoraan omaan tietojärjestelmääsi.

Integroitavat palvelut yksinkertaista liiketoimintaprosesseja informaation tehokkaammalla hyödyntämisellä.

Bisnoden integroitavan tiedon välitys perustuu SOAP/HTTP-standardirajapintaratkaisuun, jossa internetin kautta ja WebServicen avulla välitetään xml-muotoisia kysely- ja vastaussanomapareja.

WSDL-henkilötiedot

WSDL: SoliditetHenkiloLuottoTiedot

WSDL-yritystiedot

WSDL: yritystiedot

Tulosta

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode