Menu
Scoring

Luottokelpoisuusluokittelu tilastollisin menetelmin

 • lanseerattu vuonna 2003
 • yritysten sekä yhteisöjen luottokelpoisuusluokittelu osin tilastollisin menetelmin
 • pisteytys 0 – 100 pistettä
 • työväline portfolio-analyysejä varten, joka Ratingia paremmin:
 • tunnistaa nyansseja
 • tunnistaa trendejä
 • luokittelee kohteet yhtiömuodosta, toimialasta ja kokoluokasta riippumatta
 • tietokannassa n. 759.000 yritystä tai yhteisöä, joilla ajantasainen Scoring
 • malli sisältää useita yhteisökohtaisia sekä tilastollisia muuttujia, joilla on suuri korrelaatiokerroin suhteessa konkurssiriskiin
 • muuttujat on löydetty regressioanalyysin avulla analysoimalla Soliditetin koko yhteisötietokanta. Kyseiset tietoelementit kattavat seuraavat osa-alueet:                          
 • toimintaympäristöön ja yritystoiminnan luonteeseen liittyvät tiedot
 • kohteen taustaan liittyvät tiedot
 • talouden tunnusluvut
 • maksukäyttäytymistä koskeva informaatio
Tulosta

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode