Menu
Bisnodelta löytyy rajapinta- ja integraatioratkaisu kaikkiin tarpeisiin

Rajapinnat ja integraatiot

Bisnoden tarjoamat rajapinta- ja integraatioratkaisut yksinkertaistavat yrityksesi liiketoimintaprosesseja informaation tehokkaammalla hyödyntämisellä.

Ihmiset

Ihmiset-rajapintojen tiedonvälitys tapahtuu yksinkertaisilla SOAP tai REST -ratkaisuilla.

SOAP ratkaisut

Tunnistus

Kuluttajatunnistus Online

Kuluttujatunnistus Online on erilaisten asiakastapahtumien reaaliaikaista käsittelyä varten kehitetty monikanavainen tunnistamispalvelujärjestelmä. Tunnistamisessa hyödynnetään Väestötietojärjestelmää. Palvelun käyttäminen vaatii VRK:n käyttöluvan.
SOAP-palvelut » WSDL-kuvaus »

Puhelinnumerohaku

Rajapinnan avulla saat puhelinnumeron takana olevat yhteystiedot puhelinnumeron perusteella.
SOAP-palvelut » WSDL-kuvaus » Ohjeita (PDF) »

REST ratkaisut

Tunnistus

Henkilön tunnistaminen nimi-, osoite- ja puhelinnumerotietojen avulla

Rajapinta tunnistaa annettujen parametrien avulla henkilön ja palauttaa henkilön tiedot JSON -muodossa Bisnoden omasta ihmiset-tietokannasta.
REST API »

Haku

Henkilöhaku

Rajapinta palauttaa vapaan tekstihaun perusteella henkilöt JSON -muodossa Bisnoden omasta ihmiset-tietokannasta.
REST API »

Henkilöhaku - tarkka

Rajapinta palauttaa tarkasti määritellyn haun perusteella henkilöt JSON -muodossa Bisnoden omasta ihmiset-tietokannasta.
REST API »

Tiedot

Henkilötiedot

Nopea reaaliaikainen luottotietokysely, joka sisältää niin sovittaessa henkilön perustiedot, mahdolliset yritysyhteydet, Bric –muuttujat, henkilöscoringin sekä luottosuosituspalvelun.
Palvelukuvaus (PDF) » WSDL-kuvaus »

Perustiedot

Rajapinta palauttaa Bisnode ID:llä tai henkilötunnuksella henkilön perustiedot JSON -muodossa.
REST API »

Taloudellinen tilanne

Rajapinta palauttaa Bisnode ID:llä taloudellisen tilanteen henkilö- ja taloustasolla JSON -muodossa.
REST API »

Perhe & Tausta

Rajapinta palauttaa Bisnode ID:llä henkilöön ja hänen perheeseen liittyviä taustatietoja JSON -muodossa.
REST API »

Asuinympäristö, arvot ja asenteet

Rajapinta palauttaa Bisnode ID:llä henkilön asuinympäristö, arvot ja asenne -tiedot JSON -muodossa.
REST API »

Täysi-ikäisyys

Rajapinta palauttaa Bisnode ID:llä tai henkilötunnuksella tiedon henkilön täysi-ikäisyydestä JSON -muodossa.
REST API »

Luottotiedot

Rajapinta palauttaa Bisnode ID:llä tai henkilötunnuksella tiedon henkilön luottotiedoista JSON -muodossa.
REST API »


 

Yritykset

Rajapintojen tiedonvälitys tapahtuu SOAP tai REST -ratkaisuilla.

Yritystiedot

Palvelukuvaus (PDF) » Service description (PDF) » WSDL-kuvaus »

Tratta

Perintätoimistoille tarkoitettu rajapinta, jonka avulla pystyy hallinnoimaan trattoja.
SOAP-palvelut » WSDL-kuvaus »

Kaupparekisteriote

Rajapinta palauttaa y-tunnuksen tai kaupparekisterinumeron perusteella PDF-muotoisen kaupparekisteriotteen.
REST API »

Säätiörekisteriote

Rajapinta palauttaa säätiön y-tunnuksen tai kaupparekisterinumeron perusteella JSON-muotoisen säätiörekisteriotteen.
REST API »

Yhtiöjärjestys

Rajapinta palauttaa y-tunnuksen tai kaupparekisterinumeron perusteella PDF-muotoisen yhtiöjärjestyksen.
REST API »

Nimenkirjoitustiedot

Rajapinta palauttaa y-tunnuksen tai henkilötunnuksen perusteella JSON -muodossa nimenkirjoitustiedot.
REST API »

Omistajatiedot

Rajapinta palauttaa y-tunnuksen perusteella yrityksen tai yhteisön omistajatiedot JSON-muodossa.
REST API »

Vireilläolotiedot

Rajapinta palauttaa y-tunnuksen tai kaupparekisterinumeron perusteella JSON-muotoiset vireilläolotiedot.
REST API »

Yrityksen operatiiviset päättäjät

Rajapinta palauttaa y-tunnuksen tai duns-numeron perusteella JSON -muodossa yrityksen nimen, y-tunnuksen, duns-numeron ja aktiivisuustiedon sekä operatiiviset päättäjät vastuualueineen.
REST API »

Yhdistysrekisteri nimikysely

Rajapinta palauttaa vapaan tekstihaun perusteella listauksen yhdistyksistä JSON-muodossa.
REST API »

Yhdistysrekisteri otekysely

Rajapinta palauttaa rekisterinumeron perusteella JSON-muotoiset yhdistysrekisteri otteen.
REST API »

 

Kansainvälinen yritystieto

D&B Data Integration Toolkit »


 

Ajoneuvot

Rajapintojen tiedonvälitys perustuu SOAP/HTTP -rajapintaratkaisuun, jossa WebServicen avulla välitetään XML-muotoisia kysely- ja vastaussanomia.

Suorakysely

Rajapinta, joka palauttaa ajoneuvon perus-, tekniset- ja omistajatiedot.
SOAP-palvelut » WSDL-kuvaus »

Rikepäiväkysely

Perintätoimistoille tarkoitettu rajapinta, jonka avulla voidaan varmentaa ajoneuvon omistajatiedot rikepäivänä.
SOAP-palvelut » WSDL-kuvaus »


 

Kiinteistöt

Rajapinnat on kehitetty REST-mallien mukaisesti.

Kiinteistön asiakirjat (viralliset)

Tarkemmat rajapintakuvaukset tulee tänne myöhemmin.

Lainhuutotodistus

Lainhuutotodistuksella osoitetaan omistusoikeus. Dokumentti voidaan pyytää voimassa olevasta rekisteriyksiköstä, määräalasta tai erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta.

Rasitustodistus

Rasitustodistukseen saadaan rekisteriyksiköstä, määräalasta, erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta ja laitoksesta rasitustodistusta vastaavat tiedot. Lakanneista kohteista saadaan vain kohteen perustiedot.

Kiinteistörekisteriote

Otteella esitetään kiinteistörekisterin tietoja määräalasta tai erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta. Ote voidaan tulostaa voimassa olevasta tai lakanneesta määräalasta tai erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta.

Kiinteistörekisterin karttaote

Kiinteistörekisterin karttaotteen voi pyytää vain yhdestä kohteesta (rekisteriyksikkö) kerrallaan.

Yhteystiedot

Tulosteella esitetään rekisteriyksikön tai määräalan lainhuudon saajien ja laitosten vuokralaisten yhteystiedot.

Muodostumisketju eteenpäin

Tulosteella esitetään rekisteriyksikön koko muodostumisketju eteenpäin: ketjun muodostumistoimenpiteet ja rekisteriyksiköstä suoraan tai sen määräaloista muodostuneet rekisteriyksiköt. Lisäksi esitetään muodostumisketjun voimassa olevien rekisteriyksiköiden erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet.

Muodostumisketju taaksepäin

 

Kiinteistön tiedot (epäviralliset)

Tarkemmat rajapintakuvaukset tulee tänne myöhemmin.

Lainhuutotiedot

Lainhuutotodistuksella osoitetaan omistusoikeus. Dokumentti voidaan pyytää voimassa olevasta rekisteriyksiköstä, määräalasta tai erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta.

Rasitustiedot

Rasitustodistukseen saadaan rekisteriyksiköstä, määräalasta, erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta ja laitoksesta rasitustodistusta vastaavat tiedot. Lakanneista kohteista saadaan vain kohteen perustiedot.

Vuokraoikeustiedot

Tulosta

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode