Menu
Kuluttaja

Omien luottotietojen tarkistaminen

Sinulla on oikeus saada tietää mitä tietoja sinusta löytyy luottotietorekisteristä, mistä rekisteriin talletetut tiedot ovat peräisin ja kenelle sinua koskevia henkilöluottotietoja on viimeisen vuoden aikana luovutettu. Täältä voit hakea omat luottotiedot.

Luonnolliselle henkilölle, jota koskevat tiedot on ensimmäistä kertaa merkitty luottotietorekisteriin, on lähetettävä tieto rekisteröinnistä, rekisteröidyn oikeudesta tehdä oikaisuvaatimus sekä saatavan suorittamisen vaikutuksesta luottotietorekisteriin tehtäviin merkintöihin (luottotietolaki 29 §).

Sen, joka hankkii rekisteröidyn henkilöluottotietoja käytettäviksi luottoa myönnettäessä tai muuhun lainmukaiseen tarkoitukseen, on huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada ennakolta tiedon henkilöluottotietojensa käytöstä ja siitä, mistä rekisteristä luottotiedot hankittu.

Omien tietojen tarkastaminen postitse on maksutonta kerran vuodessa.

Luonnollisella henkilöllä on oikeus saada tietää mistä rekisteriin talletetut tiedot ovat peräisin ja kenelle häntä koskeva henkilöluottotieto on viimeisen vuoden aikana luovutettu. Luonnollista henkilöä koskevan tarkastusoikeuden toteuttamisen maksuttomuudesta säädetään henkilötietolaissa (30 §).

Omien tietojesi tarkistamiseksi voit hyödyntää alla olevaa tarkistuspyyntölomaketta (pdf).

Postita tai faxaa se täytettynä liitteineen rekisterinpitäjälle:

Bisnode Finland Oy
Soliditet-henkilöluottotietorekisteri
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI

Fax: 09-502 2940

Lisätiedot

Tulosta

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode