Menu
Kuluttajat

Henkilömarkkinointirekisteri

Bisnode-henkilömarkkinointirekisteri on perustettu vuonna 2008 henkilötietolain 19§:n nojalla. Toimintailmoitus ja rekisteriseloste on toimitettu tietosuojavaltuutetulle, joka on toimintaamme valvova viranomainen.

Tietolähteet

Lähtötilanteessa vuonna 2008 merkittävä tietolähde oli kaupparekisteri, jonne vuoden 2013 loppuun asti merkittiin myös yrityshenkilöiden kotiosoitetiedot. Vuosien varrella rekisteriämme on kartutettu kymmeniä eri lähteitä hyödyntäen. Kaikkien lähteiden osalta olemme varmistaneet, että niillä on ollut oikeus tietojen luovuttamiseen. Suurin osa kuluttajista on tullut rekisteriin useista eri lähteistä. Siksi emme pysty yksilöimään alkuperäistä tietolähdettä yksittäisen henkilön kohdalla. Säännönmukaisia tietolähteitä ovat sen lisäksi ASML:n markkinointikieltorekisterit.

Rekisterin tietosisältö

Henkilömarkkinointirekisterin tietosisältö on lain vaatimuksesta varsin rajallinen. Bisnoden rekisteriin on merkitty henkilön nimi, osoite, asiointikieli ja sukupuoli.  Joissain tapauksissa tiedossa on myös syntymäaika tai syntymävuosi, mikäli tämä tieto on ollut alkuperäisen tietolähteen käytössä, kuten esimerkiksi kaupparekisteritiedoissa.

Tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja luovutetaan Bisnoden yritysasiakkaille yksilöityyn ja kestoltaan lyhytaikaiseen markkinointitoimeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain nojalla oikeus tarkistaa mitä häntä koskevaa tietoa rekisteriin on tallennettu (26§) ja myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevaa tietoa suoramarkkinointia varten (henkilötietolaki 30§).

Tarkastuspyyntö tai vaatimus suoramarkkinointikiellosta tulee lähettää kirjallisena ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Bisnode Finland Oy
Asiakaspalvelu
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI

Rekisteriseloste »

Tulosta

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode