Menu
Dun & Bradstreet

Konsernirakenteet

Konsernirakenteet muuttuvat jatkuvasti mm. sulautumisten, jakautumisten ja konkurssien seurauksena. On oleellista tietää, kuka omistaa kenet ja mihin yrityskokonaisuuteen asiakkaat tai toimittajat kuuluvat.

Konsernitieto auttaa

  • Vähentämään hankintakuluja: mahdollisuus saada hintaetuja perustuen kokonaisostoihin konsernitasolla.
  • Minimoimaan riskejä: koko konserniin sisältyvä riski tunnistetaan.

D&B:n konsernirakenteet tarjoavat tietoja 14,5 miljoonasta konserniyrityksestä, jotka muodostavat yli 3,4 miljoonaa konsernia eri puolilla maailmaa.

Konsernitiedot yhdistettynä omiin liikekumppanitietoihin auttavat saamaan erinomaisen kokonaiskuvan omasta portfoliosta. Niiden avulla voidaan mm: tunnistaa ristiinmyyntimahdollisuudet jo olemassa olevien asiakkaiden muissa konserniyrityksissä. vähentää hankintakuluja keskittämällä ne samaan konserniin. vähentää riskejä tunnistamalla konserneihin sisältyvät luottotappio- ja konkurssiriskit ajoissa ennakoiden.

Konsernitiedot ovat hyödyllisiä myös Compliance-mielessä eli kun halutaan selvittää rahanpesu-, petos- ja terrorismiepäilyjä.

D&B:n konsernipuut ovat helposti saatavilla online-palvelun kautta.

Tulosta

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode