Menu
Tietokannan laadun varmentaminen

DUNSRight-prosessi

Yli 2000 automatisoitua tarkistusta ja lukemattomat manuaalitarkistukset DUNSRight™ -prosessissa ovat D&B:n tapa varmistaa tietojen laatu. Prosessi kerää tietoa, jonka tulee olla ajantasaista, tarpeeksi kattavaa ja maailmanlaajuisesti tarkastellen yhdenmukaista.

Käytämme viittä laaturutiinia tiedon keräämisessä ja laadun kehittämisessä. Tietojen keräämistä kuvaa alla oleva kaavio:

  • D&B:n toimipisteet eri puolilla maailmaa mahdollistavat yritystietojen keräämisen maailmanlaajuisesti. Tietoja kerätään yhdenmukaisella tavalla kaikissa maissa.
  • Kerätty tieto varmennetaan D&B:n tietokantaa vasten käyttämällä patentoitua kohdistusohjelmaa, joka takaa kohdistustuloksen eri tekijöiden avulla mahdollisimman tarkasti.
  • D-U-N-S®-numero annetaan jokaiselle tietokannassa olevalle yritykselle ja toimipaikalle. Numero seuraa kyseistä yritystä sen olemassaolon ajan. Samaa numeroa ei anneta uudelleen jollekulle toiselle yritykselle.
  • Konserniyritykset linkitetään toisiinsa ja näin muodostetaan konsernirakenteet. Tietokannassa tieto näkyy emotietona. Näin asiakkaat saavat mahdollisimman kattavan kokonaiskuvan sekä mahdollisuuksista että riskeistä, jotka sisältyvät tiettyyn yrityskokonaisuuteen eli konserniin.
  • Yritystiedot rikastetaan myös riski-indikaattoreilla, jotka on laskettu käyttämällä tilastollisia analyysejä kyseisen yrityksen historiatiedoista. Riski-indikaattorit kertovat todennäköisyydestä, jolla yrityksen toiminta tulee joko jatkumaan samalla tavalla tai päättymään mahdollisesti kokonaan.
  • Prosessin tuloksena ylläpidämme ja päivitämme laadukasta tietoa, joka toimii D&B:n tuotteiden ja palveluiden perustana.
Tulosta

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode