Menu
Yhteistyökumppanimme Väestörekisterikeskus tiedottaa:

Väestötietojärjestelmässä otetaan käyttöön pysyvä rakennustunnus

Väestötietojärjestelmässä (VTJ) otetaan käyttöön pysyvä rakennustunnus. Käyttöönotto tapahtuu viikonlopun 7.- 9.11.2014 aikana, jolloin kaikille VTJ:än rekisteröidyille yli 3 miljoonalle rakennukselle luodaan uudet pysyvät rakennustunnukset.

Pysyvä rakennustunnus (VTJ-PRT) on jokaiselle rakennukselle ja uudisrakennushankkeelle annettava yksilöllinen tunnus, joka ei sisällä mitään ominaisuustietoa rakennuksesta. VTJ-PRT on 10-merkkinen tunnus (1-alkuinen numerosarja, jonka viimeinen merkki on aakkosnumeerinen tarkistusmerkki, esim. 123456789A).

Muutos vaikuttaa rakennustietoja sisältäviin tietopalveluihin sekä niihin henkilötietoja sisältäviin tietopalveluihin, joissa on käytössä kotipaikkatunnus. Kotipaikkatunnus poistuu käytöstä ja tietopalveluissa otetaan käyttöön pysyvästä rakennustunnuksesta johdettu asuinpaikantunnus.

Nykyinen, kiinteistötunnuksesta johdettu muuttuva rakennustunnus säilyy väestötietojärjestelmässä rakennuksen ominaisuustietona ja sitä ylläpidetään kunkin kunnan oman harkinnan mukaan. Kunnat ottavat pysyvän rakennustunnuksen käyttöön sisäisessä toiminnassaan (esim. rakennusvalvonnassa) tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan aikataululla.

Tulosta

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode