Menu
Trafin osastonjohtaja Juha Kenraalin haastattelu

Trafi ohjaa Suomen liikennerekisteriä

Jos haluat tavoittaa Etelä-Suomessa asuvat naisautoilijat, joilla on yli viisi vuotta vanha auto, löytyvät näiden naisten yhteystiedot Trafista, Liikenteen turvallisuusvirastosta. Tiedot yrityksellesi toimittaa Bisnode, joka on yksi Trafin ajoneuvoliikennerekisterin tietojen jälleenmyyjistä.

Trafi kehittää liikennejärjestelmän turvallisuutta edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä ja vastaa liikennejärjestelmään liittyvistä viranomaistehtävistä.

Tutuin osa Trafin toimintaa on ajoneuvoliikennerekisteri. Jo hankkiessasi ensimmäistä ajokorttiasi olit tekemisissä Trafin kanssa. Läpäistyäsi kuljettajantutkinnon Trafi valmistutti sinulle ajokortin ja tallensi tietosi ajoneuvoliikennerekisteriin. Auton maahantuoja ilmoittaa tilatut autot ennakkoon Trafin ajoneuvoliikennerekisteriin, jolloin ne mm. saavat rekisteritunnukset.

Nämä kaikki ajokortin haltijoiden ja autojen tiedot ovat tietyin rajoituksin yritysten hyödynnettävissä. Bisnode jälleenmyy Trafin ylläpitämän ajoneuvoliikennerekisterin tietoja ja jalostaa niitä yrityksesi tarvitsemaan muotoon.

Tietoja vain liikenteeseen tai liikenneturvallisuuteen liittyviin tarpeisiin

Ajoneuvorekisteritietoja on saanut käyttää Suomessa vuosikymmeniä, mutta tietotekniikan kehittymisen myötä tietojen hyödyntäminen on lisääntynyt 90-luvulta alkaen. ”Tietojen luovuttaminen lähtee julkisuuslaista. Viranomaistiedot ovat pääsääntöisesti julkista tietoa, jollei sitä erikseen ole salattu. Mutta laki säätelee tarkasti, mitä tietoja saa käyttää ja miten. Tietosuojakysymykset rajaavat käyttöä ja tietojen luovutusta”, kertoo Trafin osastonjohtaja Juha Kenraali.

Ajoneuvorekisteritietoja saa ostaa vain liikenteeseen tai liikenneturvallisuuteen liittyviin tarpeisiin. Tietojen luovutuksesta tehdään erillinen anomus ja sopimus aina tapauskohtaisesti. Niissä käyttötarkoitus tulee määritellä tarkasti. Hankittu osoitteisto tulee käyttää kahden kuukauden kuluessa, eikä samaa osoitteistoa voi käyttää kuin kerran.

Kohti avoimempaa tiedonsaantia

Trafissa tieto on otettu turvallisuuden ja ympäristön ohjeen toiminnan tukipilariksi. Ollaan menossa kohti entistä avoimempaa ja automaattisempaa tietojen luovutusta, kuten Kenraali kertoo: ”Jo julkisen hallinnon Avoin data -hanke luo paineita siihen, että myös meiltä tulisi saada tietoa niin yritysten, median kuin vaikkapa tutkijoiden hyödynnettäväksi helpommin ja vähemmillä kustannuksilla kuin nykyään. Tähän liittyen meillä onkin iso hanke menossa. Pyrimme rakentamaan keskitetyn tietovarannon, jossa olisi tiedot kaikista liikennemuodoista ja kuljettajista ja tiedot olisivat helpommin luovutettavissa eteenpäin.Toisaalta meitä rajoittavat lait. Julkista tietoa ei saa liittää tiettyyn henkilöön tai autoon, joten tietoa ei näin ollen voi kohdentaa. Joten entistä avoimemmassa tiedonvälityksessä on vielä paljon pohdittavaa.”

Trafissa toivotaan, että sen hallinnoimia tietoja hyödynnetään mahdollisimman paljon. Tällä on selkeää imagoarvoa. Näin Trafi koetaan virastona tärkeäksi tietojensakin kautta.

Paitsi kaupalliset yritykset, Trafin tietoja hyödyntävät mm. poliisi, tulli, ministeriöt, media ja tutkijat. Myös esimerkiksi kaupunkisuunnittelijat voivat hyödyntää tietoja vaikkapa parkkipaikkojen tarpeen kartoittamiseen.

Myös yksityisihminen voi käyttää Trafin palveluja. Netissä voi mm. rekisterinumeron perusteella saa tietyn auton tiedot ja siellä voi esim. poistaa oman ajoneuvonsa rekisteristä väliaikaisesti tai pysyvästi. Palvelua on myös se, että autojen huolto- ja varaosamyyjät tietävät rekisterinumeron perusteella autosi tarpeet. Nämäkin tiedot autoliikkeille tulevat Trafin ajoneuvoliikennerekisteristä.

Vesikulkuneuvorekisteri siirtyy Trafille

Vuoden 2014 alussa maistraatin ylläpitämä vesikulkuneuvorekisteri siirtyy Trafille. Tuolloin myös tiedot Suomessa rekisteröidyistä vesikulkuneuvoista ovat saatavissa myös markkinointitarkoituksiin.

Moni ei tulekaan ajatelleeksi, että Trafin toimintaan kuuluvat kaikki liikennevälineet: ajoneuvot, junat, lentokoneet ja vesikulkuneuvot. Trafin keskeisenä tehtävänä on valvoa ja kehittää rautatieturvallisuutta. Se on myös Suomen ilmailuviranomainen, joka huolehtii ilmailun yleisestä turvallisuudesta.

Tulosta

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode