Menu
Case: Rautaruukki Oyj

Luotonvalvonta hyödyntää kansainvälisiä luottotietoja

Ruukin luotonvalvontatiimissä tehdään kymmeniä luottopäätöksiä päivittäin. Silloin ajan tasalla oleva tieto ja nopeus ovat valttia. Ruukki käyttää luottopäätöksissään Bisnode D&B:n kansainvälisiä luottotietoraportteja DBAI-portaalin kautta.

Rautaruukki Oyj:llä, tutummin Ruukilla, on toimintaa 30 maassa. Valtaosa liikevaihdosta tulee Suomesta ja Pohjoismaista, mutta kasvavassa määrin kehittyviltä markkinoilta ja Venäjältä. Henkilöstön määrä on noin 9800. Näistä pääosa eli 5500 on Suomessa, seuraavaksi eniten henkilöstöä on Venäjällä ja Ukrainassa, joissa on myös tuotantolaitoksia.

Luotonvalvontaa keskitetysti

Ruukin operatiivinen luotonvalvonta tapahtuu palvelukeskuksista, joita on Hämeenlinnassa, Puolan Wroclawissa ja Pietarissa. Näissä keskuksissa hoidetaan taloushallinnon päivittäiset toiminnot.

Konsernin luottoriskien hallinta toimii Helsingissä talous- ja rahoitusjohtajan alaisuudessa. Credit managementin vastuulla on konsernin luottopolitiikka sekä luotonvalvonnan prosessit. Konsernin kannalta merkittävät luottoriskit raportoidaan kuukausittain yhtiön johdolle.

”On tärkeää, että on yksi yksikkö, joka hallitsee asiakkaiden kokonaiskuvan. Kun useammat yksiköt voivat myydä tuotteita yhdelle ja samalle asiakkaalle ja kyseessä voi olla suuruudeltaan merkittäviä kauppoja, on meidän tehtävämme varmistaa, etteivät riskit moninkertaistu”, kertoo Mikko Huttunen, Corporate Credit Controller.


Toisinaan salapoliisityötä

Ruukki ja Bisnode ovat tehneet yhteistyötä vuosia. Bisnoden tuotteista Ruukki hyödyntää kansainvälisistä luottotietoraporteista luottosuositusta, maksutapatietoa sekä konsernirakennetta. Lisäksi Ruukki käyttää kotimaan raportteja.

Bisnoden tuottamista ulkomaan luottotietoraporteista Ruukin luotonvalvonta seuraa luottolimiittisuosituksia varsinkin pienemmissä tapauksissa. Myös maksutapatietoja tarkastellaan, jos niitä on saatavissa. ”Jos kyse on isommista limiiteistä, tarkastellaan yritystä tarkemmin eli selvitetään mm. konsernirakennetta ja maksukäyttäytymistä. Välillä on aikamoista salapoliisityötä kaivaa eri lähteistä tietoa”, Huttunen kuvailee.

Ruukin luotonvalvonta on ollut tyytyväinen Bisnoden tarjoamaan palveluun. Huttunen kiittelee erityisesti tietojen saannin kattavuutta ja nopeutta maailmanlaajuisesti sekä järjestelmän helppokäyttöisyyttä: ”Bisnoden tarjoama laaja-alaisuus selkeyttää toimintaamme, kun saamme yhdellä sopimuksella erittäin hyvää tietoa eri puolilta maailmaa. Myös itse järjestelmän helppokäyttöisyys on olennaisen tärkeää. Päivittäin tehdään useita luottopäätöksiä, joten varsinkaan pienemmissä luottohakemuksissa ei ole varaa jäädä pitkäksi aikaa yhteen tapaukseen kiinni. Siksi on tärkeää, että järjestelmä toimii ja sieltä saa tarvittavat tiedot nopeasti. Tietojen saamisen mahdollisuus myös hankalista maista on tärkeää, kuten esimerkiksi Venäjältä, Etelä-Amerikasta ja Aasiasta. Saatamme saada tilinpäätöstietoja näistä maista suoraan asiakkaalta, mutta on oleellista saada tueksi myös luottotietotoimiston asiantuntijan arvio tilanteesta.”

Ruukissakin luottopäätökset tehdään taloudellisin ja kaupallisin perustein. Taloudellinen puoli pyritään hankkimaan luottotietotoimittajan raporttien kautta ja niiden perusteella arvioidaan esimerkiksi luottorajan suuruutta asiakkaan toiminnan kokoon nähden. Tämän lisäksi otetaan huomioon myynnin arvio asiakkaasta. D&B:n luottolimiittisuosituksesta voidaan poiketa, mutta se toimii hyvänä perustana limiittipäätökselle.


Toivelistalla toimialavertailu

Huttusen mielestä on merkityksellistä, että on olemassa hyvä keskusteluyhteys. Hänen mukaansa Bisnodea on helppo lähestyä myös toiveiden kanssa ja heittääkin saman tien yhden: ”Saman maan tai alueen toimialavertailu olisi usein tarpeen. Jos esimerkiksi joku yritys maksaa laskut yleensä vähän myöhässä, emme tiedä onko se hälyttävä tieto vai kenties tyypillinen toimintapa kyseisellä toimialalla kyseisessä maassa.”

Toinen yhteistyön kehityshanke Ruukilla on jo työn alla. Suunnitelmissa on ”SAP Credit Management” -ohjelman käyttöönotto, jolloin Ruukin asiakkaiden Rating ja luottotiedot saataisiin Bisnodelta automaattisesti Ruukin järjestelmään integroituna.

Tulosta

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode