Menu
Case: Credit Solutions

Pohjola Pankki

Pohjola Pankki hyödyntää D&B:n ulkomaisia yritystietoja integroituna omaan asiakasjärjestelmäänsä. Tietoja haetaan mm. ulkomaisista ostajayrityksistä, joiden laskusaatavia Pohjola Pankki rahoittaa. Järjestelmän avulla myös valvotaan yrityksissä tapahtuvia perus- ja luottotietojen muutoksia.

Pohjola Pankki aloitti vientisaamisten rahoittamisen 90-luvun puolivälissä. ”Ulkomaisten asiakkaiden luottotiedot on alusta asti tarkastettu D&B:n kautta”, kertoo rahoitusjohtaja Juha-Pekka Laitinen. Syynä yhteistyökumppanin valintaan oli alun perin se, että D&B on ainoa maailmanlaajuisesti toimiva palveluntarjoaja. Toistakymmentä vuotta kestänyt yhteistyö D&B:n ja Pohjolan välillä on toiminut hyvin. ”Hyvä ydinporukka on tehnyt yhteistyöstä mukavaa”, kertoo Laitinen. Kokemus on läpi linjan ollut positiivinen ja saatu tieto on koettu hyväksi. Myös kokemukset automatisoidusta valvontapalvelusta on koettu erittäin positiiviseksi.

Data Integration Toolkit

Palvelun tekninen toteutus on elänyt tarjolla olevien vaihtoehtojen ja niiden kehittymisen mukana. Nyt Pohjola Pankille on rakennettu rajapinta D&B:n kantaan Data Integration Toolkit -palvelun avulla. Se on helppo ja joustava tapa integroida D&B:n tietoja omaan CRM- tai ERPjärjestelmään. ”Nykyisen teknisen toteutuksen tarkoituksena on ollut automatisoida hakuprosessi”, kertoo Laitinen. Uusi asiakas perustetaan D&B:n tietokannan kautta, josta saamme helposti sekä perus- että luottotiedot. Päivittäin uusia asiakkuuksia perustetaan jopa kymmeniä. Asiakkaan hakukriteerinä toimii D-U-N-S® -numero. Pohjola Pankin järjestelmässä on tuhansia ulkomaisia asiakkuuksia. Osa asiakkaista on automaattisen valvonnan piirissä, jolloin D&B:n tietokannassa tapahtuvat muutokset päivittyvät pankin järjestelmään automaattisesti. ”Tulevaisuudessa tulemme hyödyntämään automaattista valvontaa laajemmin”, kertoo Laitinen. Myös asiakastietomassan kokonaisvalvonta on suunnitteilla.

Tulosta

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode