Menu
Blogi: Lauri Mähönen

Tsunami

Fukushima I -voimalan ydinonnettomuudet seurasivat 11. maaliskuuta 2011 tapahtunutta Sendain maanjäristystä ja sen jälkeistä tsunamia.

Aika: 11.3.2011, 14.46 paikallista aikaa
Paikka: Japani, Fukushiman perfektuuri, Fukushima 1 reaktori

Ydinvoimalan reaktorit 1, 2 ja 3 sammuivat automaattisesti maanjäristyksen seurauksena, ja pääsähköverkon pimentyessä voimalan piti siirtyä käyttämään varageneraattoreita. Tsunamin jälkeen myös varageneraattorit lakkasivat toimimasta, jolloin reaktori 1:n jäähdytysveden pinta alkoi laskea ja polttoainesauvat paljastuivat. Reaktorin ydin ylikuumeni ja aiheutti säteilyvaaratilanteen (Lähde: Wikipedia).

Fukushiman kaupungin symboli

 

Kuusi kuukautta aiemmin


Ote johtoryhmän kokousmuistiosta:

Paikka: Helsinki 60°10′15″N, 024°56′15″E
Läsnä: Johtoryhmä jäsenet
Sihteeri: Talousjohtaja

Yrityksen talous on kehittynyt suotuisasti viimeiset kuusi kuukautta kumulatiivisen liikevaihdon kasvun ollessa keskimäärin 10 prosenttia. Kasvu tulee lähinnä uusilta markkinoilta. Nykyisillä markkinoilla on keskitytty suunnitelman mukaisesti tehokkuuden parantamiseen. Tehtaisiin on tehty merkittäviä investointeja ja toimintatapojen muutoksia tuotantotehokkuuden parantamiseksi.

Tuotannossa ei ole ollut laajoja katkoksia ja toimitukset ovat sujuneet ajallaan. Tuotantojohtajan mukaan komponenttitoimitukset ovat sujuneet hyvin laajasta ja hajautetusta alihankintaverkostosta huolimatta.

Ote johtoryhmän kokousmuistiosta 20.4.2011:

Yrityksemme liikevaihdon kasvu on pysähtynyt ja tärkeimpien tuotteiden tuotanto seisoo. Kiinteät kustannukset ovat juosseet jo lähes kolme viikkoa eikä keihäänkärki tuotettamme ole voitu toimittaa jakelijoillemme ja loppuasiakkaille.

Tuotantojohtajan tilanneselvitys:

Tuotantojohtajan mukaan Fukushimassa tapahtuneen räjähdyksen seurauksena tärkeitä komponentteja ei ole voitu toimittaa ja varastot ovat täyttymässä puolivalmiista tuotteista. Yrityksen sisäisissä tutkimuksissa on selvinnyt että yhtä tuotannon kannalta olennaista komponenttia toimittaa vain yksi toimija, jonka toiminta on väliaikaisesti keskeytynyt. Lisäksi toinen lähes yhtä tärkeän komponenttitoimittajan henkilökunta on menehtynyt ja tehdas tuhoutunut onnettomuudessa.  

Toimitusjohtaja ohjeistaa tuotantojohtajan käynnistämään tarvittavat toimenpiteet kriisin ratkaisemiseksi ja esittelemään niiden tuloksia viikon päästä johtoryhmän ylimääräisessä kokouksessa.

Ote johtoryhmä kokousmuistiosta 27.4.2011:

Tuotantojohtajan selvitys:

Tutkimme ulkopuolisen kumppanin avulla toimittajatietojamme ja niistä selvisi mm. seuraavia asioita:

  • Yrityksemme on käytännössä ollut ainut merkittävä asiakas tuotantomme kannalta tärkeälle komponenttitoimittajalle. Meidän ostojen osuus heidän liikevaihdostaan on ollut yli 80 prosenttia.
  • Tuhoutuneen yrityksen tuotteita valmistaa viisi toimijaa maailmassa.

Olemme käynnistäneet seuraavat toimenpiteet:

  • Olemme kontaktoineet muut tärkeän komponentin toimittajat. Heidän tuotantokapasiteettinsa on keskimäärin käytössä kolmen viikon kuluessa. Arvioimme toimittajiin liittyvän riskin ja valitsemme toimittajan viikon kuluessa. Näin ollen tuotantokatkokseksi jää kokonaisuudessaan n. kahdeksan viikkoa. Sen vaikutukset myyntiin ovat keskikaupalla mitattuna n. 10 prosenttia yrityksemme vuotuisesta liikevaihdosta.
  • Olemme tunnistaneet nykytoimittajistamme strategisesti merkittävät toimijat joita ei aiemmin ole listattu. Tämän olemme tehneet arvioimalla toimittajien maailmanlaajuisen lukumäärän, keskinäisen liikevaihtomme sekä toimittajan maksukäyttäytymisen muille toimijoille
  • Jatkossa pyrimme tunnistamaan toimittajien riippuvuuden meistä ja tarvittaessa tekemään investointiehdotuksen ko. toimittajan ostamiseksi

Yrityksen tilanne 1/2012, ote toimitusjohtajan katsauksesta yrityksen tilinpäätösaineistosta:

Yrityksemme kohtasi valtavan kriisin Fukushiman ydinonnettomuuden yhteydessä. Emme olleet varautuneet tämänkaltaiseen tilanteeseen riittävästi ja näin ollen liikevaihtomme kärsi merkittävästi. Yrityksemme kannattavuus laski myös hetkellisesti, mutta pysyimme silti kumulatiivisesti 20 prosenttia tulostavoitteessamme.

Tavoittelemme jatkossakin ketteryyttä ja joustavuutta jokaisessa toiminnossamme. Tuotannon osalta tämä tarkoittaa laajaa ja hajautettua alihankintaverkostoa, onhan suorat ostomme jo lähes 70 prosenttia liikevaihdostamme. Olemme laatineet Fukushiman onnettomuuden opettamina vastaisuuden varalla kriisisuunnitelman joka arvioidaan vuosittain ulkopuolisten toimijoiden avustuksella. Keskeisinä elementteinä suunnitelmassa käydään lävitse strategisten toimittajien kanssa pidetyt kumppanuuspalaverit.

Tarinan opetus?

Yksinkertaisesti - tunnistamalla riskit etukäteen pysyt liikevaihto ja tulostavoitteissasi. 

)


Lauri Mähönen

Lauri Mähönen on asiakkuudenhallinnan moniottelija.
Lue lisää Laurista täältä »

Riskien tunnistaminen ja ennakointi sekä niiden minimointi on oleellisen tärkeää liiketoiminnan menestymisen kannalta.»

Tulosta

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.com Bisnode